< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An hiện nay có 11 chi bộ trực thuộc đã thực hiện xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ được Đảng bộ chuẩn bị nghiêm túc, tập trung trong tháng 6/2022. Theo Công văn số 831-CV/ThU ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 27/5/2022 về hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng uỷ đã tập trung công tác chỉ đạo Đại hội mẫu đối với chi bộ Quản trị - Thư viên vào ngày15/6/2022.

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho Sinh viên ưu tú năm 2022

Được sự nhất trí của Đảng ủy Nhà trường, chiều ngày 08 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Quản trị - Thư viện đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 06 HSSV - những đoàn viên thanh niên ưu tú. Tham dự buổi lễ kết nạp Đảng viên có đồng chí Tạ Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc - UVBCH Đảng bộ phụ trách chi bộ Quản trị - Thư viện (QT - TV); đồng chí Nguyễn Văn Thành - UVBCH Đảng bộ - Bí thư chi bộ QT - TV; đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Bí thư chi bộ khoa Mầm non; đồng chí Phạm Thị Thanh Huệ - Phó Bí thư chi bộ khoa Tiểu học; đồng chí Lê Đình Cường - Bí thư Đoàn Trường; toàn thể đảng viên Chi bộ QT - TV và 06 quần chúng được kết nạp Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và kết luận Hội nghị TW 4 BCHTW Đảng khoá XIII

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/Th.U ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện Thông báo kết luận của Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phiên tháng 11 năm 2021, ngày 30 tháng 11 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội thi “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/Th.U ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Trung tâm chính trị Thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã tổ chức Hội thi chung khảo “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”. Tham dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Lư- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh. Hội thi chung khảo lựa chọn được 16 thí sinh, là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh. Tại Hội thi, các thí sinh đã tham gia hai phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp của Ban giám khảo. Các bài thuyết trình đều hướng đến truyên truyền sâu rộng những vấn đề cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu mới hiện nay.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển