< Trở về giao diện Mobile

Hội thi “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/Th.U ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Trung tâm chính trị Thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã tổ chức Hội thi chung khảo “Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2021”. Tham dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Lư- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh. Hội thi chung khảo lựa chọn được 16 thí sinh, là báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh. Tại Hội thi, các thí sinh đã tham gia hai phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp của Ban giám khảo. Các bài thuyết trình đều hướng đến truyên truyền sâu rộng những vấn đề cơ bản về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội thi là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đảng bộ trực thuộc thành phố Vinh giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đáp ứng yêu cầu mới hiện nay.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển