< Trở về giao diện Mobile

Tập huấn chỉ đạo chuyên môn theo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Thực hiện Công văn số 6648/BGDĐT-GDMN ngày 16/12/2019 của Bộ GD và ĐT về việc tổ chức tập huấn chỉ đạo chuyên môn theo nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, từ ngày 26 đến 28/12/2019 Vụ Giáo dục mầm non kết hợp với trường Đại học Vinh triển khai tập huấn: “Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1 và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục mầm non” cho đại diện CBQL, GVMN cốt cán thuộc 63 tỉnh, thành phố và Ban phụ nữ quân đội, 05 trường sư phạm có đào tạo giáo viên mầm non.
Tham gia đợt tập huấn này, trường CĐSP Nghệ An có 06 đại biểu là lãnh đạo, giảng viên của khoa Mầm non và khoa Chính trị - Tâm lý giáo dục. Đợt tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1 và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Bài và ảnh: Thanh Băng
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển