< Trở về giao diện Mobile

Phòng Hành chính - Quản trị

                                                        
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

 

1. Chức năng
- Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giúp Hiệu trưởng điều hành chung công tác của trường thông qua các hoạt động tổng hợp, báo cáo, văn thư, lưu trữ, đối nội, đối ngoại.
- Quản lý, mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát, phân phối vật tư kỹ thuật (trừ phần thiết bị vật tư do Trung tâm Thiết bị - Thư viện quản lý).
- Điều hành hệ thống phòng học, phòng họp, điện nước; các phương tiện vận tải, công tác vệ sinh học đường, môi trường.
 
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác tổng hợp, thi đua và tuyên truyền
- Lập kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học.
- Tổng hợp, báo cáo công tác tháng, học kỳ, năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu của trường và của cấp trên (trừ báo cáo theo chuyên đề riêng của các tổ chức, bộ phận).
- Soạn thảo các văn bản, bài viết theo yêu cầu của lãnh đạo trường.
- Phối hợp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị CCVC hàng năm.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng - Hội đồng thi đua kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn thi đua, theo dõi phong trào thi đua, xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.
- Chịu trách nhiệm về tổng hợp, thủ tục văn bản trong xét và công nhận các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân.
- Thư ký các cuộc họp: Hội đồng thi đua khen thưởng, giao ban, các buổi làm việc của lãnh đạo trường khi được tham dự và yêu cầu.
- Hướng dẫn nghiệp vụ về thể thức văn bản hành chính; ký các loại giấy tờ theo quy định; làm tốt công tác nắm thông tin hai chiều để giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chung của trường.
- Xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá nhà trường.
- Phục vụ trang trí đại hội, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, chuyên đề…cấp trường theo lịch đã đăng ký; phối hợp tuyên truyền và phục vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm, các sự kiện chính trị - xã hội của Đảng, nhà nước… theo yêu cầu, quy định của nhà trường.
- Phụ trách phòng truyền thống của nhà trường: Giữ gìn, bảo quản, bổ sung các tài liệu phục vụ khách tham quan theo yêu cầu và quy định của Hiệu trưởng.
- Phụ trách các thiết bị liên quan đến hoạt động lưu trữ hình ảnh về truyền thống nhà trường. Quản lý, cất giữ các hiện vật cho, tặng của các tập thể, cá nhân.
- Phối hợp với các đơn vị trong trường để kịp thời đưa các thông tin liên quan của nhà trường lên Website của nhà trường.
 
2.2 Công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư, báo chí, thông tin liên lạc
-  Đặt mua các loại báo, tạp chí theo kế hoạch của trường đã duyệt.
- Hàng ngày vào sổ công văn đi đến, trình ký, bảo quản các loại công văn, thư báo, bưu phẩm, điện tín và chuyển đến các tổ chức, đơn vị, bộ phận trong và ngoài trường theo quy định và yêu cầu của trường.
- Làm tốt công tác thông tin liên lạc từ trường đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân…theo yêu cầu của lãnh đạo trường.
- Bảo quản và sử dụng con dấu, các công văn, giấy tờ theo đúng nguyên tắc, chế độ bảo mật của Nhà nước và quy định của trường.
- Quản lý, sử dụng máy điện thoại và các thiết bị thông tin được trang bị.
 
2.3 Công tác đối ngoại, lễ tân phục vụ
- Đón tiếp khách khi khách đến làm việc với trường. Phối hợp phòng TC-ĐN làm tốt công tác giao dịch đối ngoại.
- Xây dựng chế độ tiếp khách theo quy định của Nhà nước, của tỉnh và phù hợp với tình hình của trường (phục vụ tiếp khách bao gồm: ăn, ở, đi lại, các nhu cầu khác theo yêu cầu và quy định).
- Làm tốt công tác vệ sinh khu làm việc nhà hiệu bộ, phòng họp, phòng khách.
- Bảo quản tốt cơ sở vật chất các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, phòng họp, phòng khách và các trang thiết bị trường giao cho đơn vị quản lý.
- Điều hành lái xe phục vụ theo đúng quy định của Nhà nước, thủ tục hành chính của Trường.
 
2.4 Về mua sắm, cải tạo, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường
- Hàng năm lập kế hoạch, dự trù kinh phí để trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách về:
+ Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở vật chất của trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng được giao.
+ Thiết kế, hợp đồng và tổ chức thi công, theo dõi, giám sát kỹ thuật những công trình sửa chữa, cải tạo : nhà cửa, điện nước, phương tiện vận tải của trường.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hệ thống điện nước: đọc kết quả và tổng hợp để phòng Kế hoạch – Tài chính thu tiền. Phục vụ, sửa chữa, lắp đặt, bảo vệ các thiết bị điện nước có liên quan của nhà trường.
- Tổ chức thanh lý tài sản đã hết niên hạn sử dụng theo chủ trương của trường.
 
2.5 Điều hành hệ thống phòng học, nhà làm việc, hội trường, nhà đa chức năng. Công tác an ninh, vệ sinh học đường
- Xây dựng kế hoạch, sắp xếp, bố trí phòng học, phòng làm việc, hội họp…để chuyển đến các tổ chức, đơn vị, bộ phận liên quan theo kế hoạch của Nhà trường.
- Quản lý, bàn giao, thu nhận các thiết bị kỹ thuật liên quan phòng học, phòng họp, hội trường, nhà đa chức năng, phòng chờ…
- Trực tiếp phụ trách lực lượng an ninh, bảo vệ cơ quan. Theo dõi, nhận xét, phản ánh các vấn đề liên quan làm cơ sở để các phòng chức năng và Hiệu trưởng xem xét trả lương. Phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan an ninh xảy ra trong và ngoài trường thuộc phạm vi trường quản lý.
- Tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt ; công tác kiểm kê…
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng học, hội trường, nhà làm việc hiệu bộ, nhà đa chức năng, khu vực vệ sinh (trừ khu vực kí túc xá do Ban Quản lý Ký túc xá phụ trách)
- Xây dựng kế hoạch, điều hành, quản lý các hoạt động lao động thường xuyên, lao động nghĩa vụ hàng năm, đột xuất của CCVC và HSSV.
- Chăm sóc, bảo vệ cây cảnh trong khuôn viên của trường.
 
2.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
 
3.Cơ cấu tổ chức
Gồm 01 trưởng phòng,01 phó trưởng phòng và các viên chức.


 Danh sách CVBV Phòng HC -QT

 

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Nguyễn Đăng Khoa 10/07/1958 Đại học Trưởng phòng V.07.01.03
2 Nguyễn Văn Thành 09/11/1977 Tiến Sĩ Phó Trưởng phòng
V.07.01.03
3 Cao Bá Anh 02/01/1983 Đại học  
13096
4 Trần Thương Hiền 27/01/1977 Thạc sĩ  
01003
5 Nguyễn Văn Hưng 14/05/1973 Đại học  
01010
6 Nguyễn Thị Thu Hương 20/04/1983 Thạc sĩ  
01003
7 Phạm Khánh Linh 31/08/1982 Thạc sĩ  
01003
8 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/12/1981 Thạc sĩ  
01003
Danh sách này gồm có 8 người./.      
 
Xem tin theo ngày: