< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi và vị trí phòng thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 -K39, 40 CĐ và K59 TCMN

TT Môn Thi Số TC/HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ Bàn Vị trí phòng thi
 
1 GDTC 1 15T K40MN, TH, SPTA Viết 14h00 Thứ 4
28/08/2019
49 2 A102 A104 A109            
PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2 K39MN 7 1                  
PPDH Tiếng Việt 4 K39TH 3                  
Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 2 K59 Mầm non 8                  
Giáo dục học MN 1 2 K59 Mầm non 2                  
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 K39 SPTA, MN, TH Viết 15h30 Thứ 4
28/08/2019
93 4 A102 A104 A109 A110          
3 PP khám phá khoa học về MTXQ 3 K39MN Viết 14h00 Thứ 5
29/08/2019
6 1 A102 A104              
Tự nhiên - Xã hội và PPDH 1 4 K39TH 5                  
Giáo dục chính trị 2 2 K59 Mầm non 2                  
Giáo dục học đại cương 2 K59 Mầm non 1                  
Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán 2 K59 Mầm non 1                  
Những nguyên lí cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3 K40MN, TH, SPTA 18 1                  
Tâm lý lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm 2 K40SPTA 1                  
4 Giáo dục học đại cương 2 K40MN Viết 15h30 Thứ 5
29/08/2019
25 1 A102                
Tiếng Anh 2 3 K40TH 1
Kỹ năng Đọc - Viết 2 2 K40SPTA 2
5 GD Tiểu học 1 4 K40TH Viết 14h00 Thứ 6
30/08/2019
2 1 A102 A104              
Môi trường và con người 2 K40MN 4
Phương pháp nghiên cứu trẻ em 2 K40MN 7
Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 K59 Mầm non 3
Kỹ năng Nghe  - Nói 2 2 K40SPTA 3 1 Khoa NN cử 02 GV chấm thi  (2 ca)
6 Sự học và phát triển tâm lý lứa tuổi MN 2 2 K40MN Viết 15h30 Thứ 6
30/08/2019
8   A102                
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển