< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi và vị trí phòng thi kết thúc Bậc B2 chương trình Tiếng Việt cho học viên Lào - Khóa 16 năm học (2018 - 2019)

1. Lịch thi
THỨ/ NGÀY
THỜI GIAN
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ PHÒNG/BÀN THI
ĐỊA ĐIỂM
SỐ LƯỢNG
CB COI,
CHẤM THI
 
THỨ SÁU
22 - 03- 2019
 
 
7h00 – 8h00
Nghe
TỰ LUẬN
4 PHÒNG
B101-B104
08
8h10 – 9h10
Đọc
TỰ LUẬN
4 PHÒNG
B101-B104
08
9h20 – 10h50
Viết
TỰ LUẬN
4 PHÒNG
B101-B104
08
14h00 – 17h00
Kỹ năng nói
VẤN ĐÁP
3 BÀN
Bàn 1: Thi D313; Chờ D312
Bàn 2: Thi D311; Chờ D312
Bàn 3: Thi D416; Chờ D415
09
THỨ BẢY
23 - 03 - 2019
7h00 – 11h00
Kỹ năng nói
VẤN ĐÁP
3 BÀN
Bàn 1: Thi D313; Chờ D312
Bàn 2: Thi D311; Chờ D312
Bàn 3: Thi D416; Chờ D415
 
09
 
 
2. Điều động CB coi thi, chấm thi:
                - Coi thi viết (tự luận): Khoa THCS cử 04 GV (Trực tiếp dạy Tiếng việt K16 HV Lào), Khoa GDTH cử 01 GV trực tiếp dạy Tiếng Việt K16 HV Lào, Khoa Ngoại ngữ cử 03 CBCT giảng dạy Tiếng Việt K16 Lào.
- Chấm thi vấn đáp - thực hành: Khoa THCS cử 02 GV, Khoa GDTH cử 01 GV, Khoa NN cử 3 GV trong số giảng viên đang trực tiếp giảng dạy K16 Lào. Khoa THCS cử 3 GV làm nhiệm vụ gọi tên và quản lý học viên tại phòng chờ.
            - Cán bộ chấm bài thi tự luận: Khoa THCS cử 02 GV và Khoa NN cử 02 GV giảng dạy K16 HV Lào./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển