< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi Tốt nghiệp Tiếng Việt cơ sở học viên Lào K14 (2016-2017)

     UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
LỊCH THI TỐT NGHIỆP TIẾNG VIỆT CƠ SỞ
 HỌC VIÊN LÀO KHOÁ 14 (2016 - 2017) HỌC TẠI TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
 
THỨ/ NGÀY
THỜI GIAN
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ PHÒNG/BÀN THI
ĐỊA ĐIỂM
SỐ LƯỢNG
CB COI, CHẤM THI
 
THỨ BA
25 - 07- 2017
 
 
7H00 - 11H00
VIẾT
 
TỰ LUẬN
 
4 PHÒNG
 
08
14H00 - 17H00
ĐỌC, NGHE, NÓI
VẤN ĐÁP
3 BÀN
 
09
THỨ TƯ
26 - 07 - 2017
7H00 - 11H00
ĐỌC, NGHE, NÓI
VẤN ĐÁP
3 BÀN
 
 
09
 
 
         
Điều động CB coi thi, chấm thi:
            - Coi thi viết (tự luận): Khoa THCS cử 02 GV giảng dạy Tiếng Việt, Khoa TH cử 02 GV giảng dạy Tiếng Việt, Khoa LLCT-TLGD cử 03 CBCT, Phòng ĐT-NCKH cử 01 CBCT.
- Chấm thi vấn đáp - thực hành:  Khoa THCS cử 03 GV giảng dạy Tiếng Việt, Khoa TH cử 02 GV giảng dạy Tiếng Việt, Khoa MN cử 01 GV dạy Tiếng Việt tại các lớp K14 Lào, Khoa GDTC cử 01 CB và Phòng ĐT-NCKH cử 02 CB làm nhiệm vụ gọi thí sinh vào phòng thi.
          - Cán bộ chấm bài thi Viết - phân môn Tiếng Việt CS:  Khoa THCS cử 01 GV, Khoa TH cử 01 GV, Khoa MN cử 01 GV dạy K14 Lào. Các đơn vị lập danh sách sách cán bộ làm nhiệm vụ coi, chấm thi gửi về cô Phúc - CV Phòng ĐT-NCKH vào ngày 18 tháng 7 năm 2017./.
 
 
 
 
          
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển