< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 52 - Từ ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến ngày 12 tháng 8 năm 2018(Có điều chỉnh, bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 52 - Từ ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến ngày 12 tháng 8 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 06/8
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII)
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường theo Thông tri triệu tập số 78 TT/ĐU.CĐSPNA ngày 01/8/2018.
Từ 8h00’ – Hội trường CS1
Thứ  3
Ngày 07/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
       Thứ  4
Ngày 08/8
Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2017-2018; Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Từ 7h30-Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Thứ  5
Ngày 09/8
Nghiệm thu công trình sửa chữa đổ bê tông, láng lại những nơi bị hư hỏng sân trước nhà học 4 tầng tại CS2
Ông Lưu Tiến Hưng
Hội đồng nghiệm thu theo quyết định số 524/QĐ-CĐSPNA ngày 30/7/2018
Từ 16h00’ – Cơ sở 2
Thứ 6
Ngày 10/8
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TTBDNV&KNM
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 11/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 12/8
Lễ Tổng kết khóa học và báo cáo kết quả bồi dưỡng năng khiếu và kỹ năng hè 2018
Ông Trần Anh Tư
BGH; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, tổ chức CT-XH; Các giáo viên tham gia dạy các lớp năng khiếu, kỹ năng hè 2018
Từ 7h30 - Hội trường CS2
 
 Trọng tâm: -  Các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội thuộc trường phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón HSSV tựu trường học tập sau nghỉ hè.
                      - Thi kết thúc học kỳ phụ năm học 2017-2018.
                      - Các tổ tự đánh giá hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.
                      - Các tổ chức hoàn thành dự thảo kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.