< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 51 - Từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến ngày 05 tháng 8 năm 2018 (có bổ sung)

                                                           
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 51 - Từ ngày 30 tháng 7 năm 2018 đến ngày 05 tháng 8 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/7
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
Từ 7h30’ – Trung tâm Hội nghị TP Vinh (Số 2, Lê Mao)
Lễ Bế giảng Khóa đào tạo Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh nước CHDCND Lào khóa XV, năm học 2017-2018
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; Ban Giám hiệu; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH; Ban quản lý các lớp học sinh Lào; Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh Lào khóa XV
Từ 9h00’- Hội trường CS1
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 440/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 31/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
     Thứ  4
Ngày 01/8
Tổ chức nghỉ mát cho Viên chức nghỉ hưu năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Đại diện BGH, Công doàn trường; Viên chức nghỉ hưu theo Giấy mời
Từ 14h00’ - Khách sạn BIDV thị xã Cửa Lò
Thứ  5
Ngày 02/8
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017 -2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019
UBND tỉnh Nghê An
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường
Từ 8h00’- Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Họp Hội đồng nghiệm thu công trình lát sàn nhựa dán keo phòng múa cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 519/QĐ-CĐSPNA ngày 30/7/2018
Từ 16h00’- Cơ sở2
Thứ 6
Ngày 03/8
 
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm CBQL
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy, BGH; Trưởng, Phó các tổ chức; Chủ tịch công đoàn trường; Chủ tịch Hội Sinh viên; Bí thư Đoàn Thanh niên.
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Giao ban cơ quan tháng 8 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy
Từ 10h00’- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 04/8
Dự Hội thảo “ Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”.
 Trường Đại học Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà ( ĐT - NCKH);
đ/c Nguyễn Văn Dũng (TC - ĐN)
Từ 7h30’ – Hội trường A, Trường Đại học Vinh
Chủ nhật
Ngày 05/8
 
 
 
 
 
 
                                                           
                           
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.