< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 47 - Từ ngày 13 tháng 7 năm 2020 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/07
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Lãnh đạo Trường
9h00 - Phòng họp 1
Làm việc với Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
Hiệu trưởng; Kế toán trưởng; T.Phòng KH - TC
14h00 - Sở
Xây dựng
Thứ  3
Ngày 14/07
Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020 Khối thi đua các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Khối Thi đua
BGH; Các đồng chí: Lê Thị Lệ Hà, Nguyễn Văn Dũng, Lê Đình Cường, Trần Thương Hiền
14h00 - Trường CĐDL và TM Nghệ An
Thứ 4
Ngày 15/07
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng
7h30 - TT HN
TP Vinh
Hội nghị tập huấn triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
UBND Tỉnh
Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng Từ 7h30 - HT A2 Nhà khách Nghệ An
Thứ 5
Ngày 16/07
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng
7h30 - TT HN
TP Vinh
Thứ 6
Ngày 17/07
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng
7h30 - TT HN
TP Vinh
Tổ chức lễ Bế giảng các khóa học tốt nghiệp năm 2020
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 18/KH-CĐSPNA ngày 30/6/2020
8h00 - Hội trường 1
Tổ chức trả các loai hồ sơ, chứng chỉ, chế độ chính sách... cho HSSV tốt nghiệp
Ông Trần Anh Tư
Các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ Theo Kế hoạch số 18/KH-CĐSPNA ngày 30/6/2020
9h00 - Giảng đường Nhà A (Trừ P. KH - TC và Đoàn, Hôi tại phòng làm việc)
Làm việc với Đoàn Cán bộ giáo viên trường CĐSP Điện Biên Ông Trần Anh Tư BGH; Trưởng các đơn vị: TC - HC, KH - TC, ĐT - NCKH, QT - CTHSSV, TT Đào tạo BDNV&KNM, Khoa Mầm non, Trường THSP 9h30 - Phòng họp 1
Làm việc với Đoàn Kiểm tra dự án nhà ở sinh viên Ông Lưu Tiến Hưng Bộ GD; Bộ XD; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và bất động sản; Sở XD; BGH; Lãnh đạo các đơn vị:  KH - TC, QT - CTHSSV, TC - HC; Kế toán trưởng 14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 18/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/07
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.