< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 08 - Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020 đến ngày 01 tháng 11 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 26/10
Sinh hoạt Câu lạc bộ thời sự Thành Vinh
Thành ủy Vinh
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy
8h00 - TT Hội nghị
TP Vinh
Thứ  3
Ngày 27/10
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
BCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 28/10
Kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát năm 2020
Ủy Ban kiểm tra
Thành ủy Vinh
Đồng chí Trần Anh Tư; đồng chí Nguyễn Văn Thành; đồng chí Trần thương Hiền; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Ánh.
8h30 - HT số 2
Thành ủy Vinh
Thứ 5
Ngày 29/10
Họp triển khai kế hoạch xây dựng chương trình kỹ năng làm bánh
Ông Trần Anh Tư
BGH; Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Mầm non, Trung tâm BDNV&KNM, Phòng ĐT - NCKH, Phòng KH - TC; Tổ giảng viên xây dựng chương trình làm bánh Khoa Mầm non.
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thanh toán thừa giờ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
9h30 - Phòng họp 1
Đại hội chi đoàn
Ông Lê Đình Cường
Chi đoàn K40, K41, K42
19h00 - Nhà D
 
Thứ 6
Ngày 30/10
Họp đoàn giảng viên đi thực tế phổ thông năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư

Trưởng các đơn vị: TC - HC, ĐT - NCKH, Trường THSP, Khoa Tiểu học, Khoa THCS, Khoa GDTC - NT, Khoa Ngoại ngữ; các  viên chức theo Quyết định số 519/QĐ-CĐSPNA ngày 27/10/2020

 

8h00 - Phòng 105 
Nhà Thư viện

Họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho hệ Cao đẳng chính quy

Ông Trần Anh Tư

Theo Quyết định số 261/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020

9h30 - Phòng 105 
Nhà Thư viện
Thứ 7
Ngày 31/10
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020; Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư
8h00 - Văn phòng
UBND Tỉnh
Chủ nhật
Ngày 01/11
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.