< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 08 - Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                      Tuần 08 - Từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 08/10
BGH làm việc với phòng TC-ĐN
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng phòng TC - ĐN
Từ 08h00 - Phòng họp 409
Họp BCH Đoàn trường
Ông Lê Đình Cường
BCH Đoàn trường
Từ 09h00 - Phòng họp 105
     Thứ 3
Ngày 09/10
Trung tâm Kiểm định CLGD Trường Đại học Vinh làm việc với các tổ công tác về báo cáo tự  đánh giá CLGD
Ông Nguyễn Kim Hải
BGH; Cán bộ của Trung tâm Kiểm định CLGD Trường Đại học Vinh; Tổ trưởng và người làm báo cáo các tổ công tác tự đánh giá; Phòng Thanh tra ĐBCLGD.
Từ 08h00 - Phòng họp 105
Họp Ban chấp hành công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BCH Công đoàn trường
Từ 08h00 - Phòng họp 409
     Thứ  4
Ngày 10/10
Họp tổng kết công tác thực tế các trường Mầm non, Phổ thông
Ông Trần Anh Tư
BGH;Trưởng, Thư ký các đoàn thực tế theo Quyết định số 112/QĐ-CĐSPNA ngày 12/3/2018; Trưởng các tổ chức: Đào tạo - NCKH, Thanh tra ĐBCLGD, TC-ĐN.
Từ 08h00 - Phòng họp 409
Họp Ban thanh toán thừa giờ
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 604/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 09h30 - Phòng họp 409
Thứ  5
Ngày 11/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
    Thứ 6
Ngày 12/10
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBD-NV&KNM
Từ 10h00 - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 13/10
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Cán bộ QLGD Mầm non, Tiểu học, THCS tại huyện Thanh Chương
 Ông Trần Anh Tư
 BGH; Trung tâm ĐTBD-NV&KNM
Từ 7h30’ - Tại phòng
GD&ĐT huyện Thanh Chương
Chủ nhật
Ngày 14/9
 
 
 
 
 
                          
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.