< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 07 - Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 07 - Từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 01/10
Họp Hội đồng tư vấn phát triển Cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 605/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 9h00’- Phòng họp 409
Làm việc với các nhà thầu: Thi công;  Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng, phó các tổ chức: KH-TC, HC-QT, Ban QL Ký túc xá, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các nhà thầu.
Từ 15h00’- Phòng họp 409
     Thứ 3
Ngày 02/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
     Thứ  4
Ngày 03/10
Họp Ban chấp hành Đảng uỷ phiên tháng 10/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng uỷ
Từ 8h00 - Phòng họp 409
Họp Ban xây dựng chương trình Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 641/QĐ-CĐSPNA ngày  24/9/2018
Từ 14h00 - Phòng họp 409
Thứ  5
Ngày 04/10
Khai giảng năm học 2018 -2019 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019)
Ông Lưu Tiến Hưng
Đại biểu khách mời; Toàn thể công chức, viên chức trường; HSSV được khen thưởng; toàn thể HSSV năm nhất; Bí thư, lớp trưởng các lớp năm 2, năm 3; đội Thanh niên tình nguyện; đội văn nghệ.
Từ 8h00 - Hội trường CS1
Họp Giao ban cơ quan tháng 10/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH, Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội.
Từ 14h00 - Phòng họp 409
Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC trường năm học 2018 -2019 Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 603/QĐ-CĐSPNA ngày  11/9/2018 Từ 16h30’ - Phòng họp 409
       Thứ 6
Ngày 05/10
Họp Sơ kết các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng,  năng khiếu Hè 2018
Ông Trần Anh Tư
BGH; Lãnh đạo các tổ chức: TT ĐT-BDNV&KNM, ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, Thanh tra ĐBCLGD, Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ , GDTC-NT, và các giảng viên tham gia dạy các lớp kỹ năng , năng khiếu Hè.
Từ 8h00 - P.105 Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBD-NV&KNM
Từ 14h00 - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 06/10
Hội nghị đại biểu công chức, viên chức trường năm học 2018-2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại biểu khách mời;  Đại biểu đương nhiên; Đại biểu bầu của các tổ chức.
Từ 7h30 - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 07/9
 
 
 
 
 
Trọng tâm:            - Khai giảng năm học 2018 -2019
                               - Hội nghị đại biểu công chức, viên chức cấp trường năm học 2018-2019.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.