< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 03 - Từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/09
Hội ý tuần 3
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu; trưởng các phòng, trung tâm; Hiệu trưởng trường THSP; CT Công đoàn; Bí thư Đoàn TN
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 22/09
Họp Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2020 - 2021
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 445/QĐ-CĐSPNA ngày 16/9/2020
8h00’ - Phòng họp 1
Làm việc với các đơn vị: Quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công các công trình cải tạo cơ sở vật chất năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng các đơn vị: KH-TC, QT và CT HSSV; đại diện các đơn vị: Quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công các công trình cải tạo cơ sở vật chất năm 2020
9h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 23/09
Duyệt Kế hoạch hoạt động  Công đoàn Nhà trường năm học 2020-2021
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành; Trưởng các phòng: KH-TC, TC-HC; BTV Công đoàn Trường; Trưởng các Ban trực thuộc công đoàn
8h00’ - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 24/09
Duyệt kế hoạch hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên năm học 2020-2021
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Trưởng các phòng: KH-TC, QT và CTHSSV; Ban Thường vụ Đoàn trường; Ban Thư ký Hội Sinh viên.
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 25/09
Họp BCH Công đoàn Trường Bà Lê Thị Lệ Hà Các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn Trường 8h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 26/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 27/09
Đêm  hội trăng rằm
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; BCH Công đoàn trường; BCH công đoàn bộ phận; Con của công chức, viên chức trong trường
Từ 19h00
Hội trường CS1
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.