< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 03 - Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 09 tháng 9 năm 2018 (có bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                             Tuần 03 - Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến ngày 09 tháng 9 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/9
Nghỉ bù ngày lễ Quốc khánh 2/9
 
 
 
 
 
 
Thứ  3
Ngày 04/9
Tổ chức đón tiếp sinh viên K40 hệ Cao đẳng trúng tuyển năm 2018  nhập học (đợt 2)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – Hội trường CS1
Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học 2018 -2019 phòng HC-QT; Trung tâm TV-TB
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC; Trưởng, phó phòng HC-QT, Trung tâm
TV-TB; Chủ tịch Công đoàn HC-TTr-TV.
Từ 13h30’- Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học 2018 -2019 phòng KH-TC;
TC-ĐN
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức:
ĐT-NCKH, HC-QT;  Trường, phó phòng KH-TC, TC-ĐN;
Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
       
 
       Thứ  4
Ngày 05/9
Họp Hội đồng xét ĐGKQRL cho HSSV năm thứ 1 ,
thứ 2,  học kỳ 2, năm học 2017 -2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 16/3/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo quyết định UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa
Ngoại ngữ
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy phiên tháng 9 . 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy; Mời đ/c Hiền VP Đảng ủy tham dự
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 06/9
Họp Giao ban cơ quan tháng 9 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy, BGH; Bí thư chi bộ, Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp xét lên lớp cho HSSV K58TCSP; K38, K39 CĐSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TT - ĐBCLGD,
CT HSSV, Ngoại ngữ, Mầm non, Tiểu học, LLCT-TLGD,
GDTC-Nghệ thuật, THCS
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Làm việc với các nhà thầu: Thi công;  Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn giám sát thi công
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng, Phó các tổ chức: KH-TC, HC - QT; Giám đốc
TT ĐTBDNV&KNM; Trưởng BQL Ký túc xá.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
       Thứ 6
Ngày 07/9
Tổ chức đón tiếp K59 hệ Trung cấp trúng tuyển năm 2018  nhập học
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – P.110 nhà Hiệu bộ
Tập huấn phần mềm Ioffice   Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội. Từ 14h00’- Phòng B206 nhà B
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 08/9
Tập huấn công tác Đoàn - Hội và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 -2019
Ông Lê Đình Cường
BCH Đoàn trường - BCH Hội SV; Trưởng, Phó các đội tình nguyện; Bí thư, lớp trưởng các lớp.
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 09/9
 
 
 
 
 
Trọng tâm:         - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học và tổ chức dạy học theo kế hoạch;
                                - Hoàn thành duyệt kế hoạch năm học 2018-2019 của các tổ chức.
                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.