< Trở về giao diện Mobile

Khoa Ngoại ngữ

 
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Ngoại ngữ giảng dạy các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.
2.  Cơ cấu, tổ chức
Gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 02 Bộ môn trực thuộc
+ Bộ môn Ngoại ngữ chuyên: Tiếng Anh chuyên
+ Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên: Anh - Trung - Nga....

 Danh sách CBVC

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã Ngạch
1 Nguyễn Thị Xuân Đào 20/01/1970 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa V.07.01.02
2 Phan Thị Thanh An 23/10/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
3 Nguyễn Thị An 28/11/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
4 Phạm Thị Mai Anh 26/10/1976 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
5 Nguyễn Thị Lan Anh 13/06/1977 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
6 Phan Thị Minh Châu 19/11/1977 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
7 Phạm Thị Thu Hiền 21/10/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
8 Trần Thị Thanh Hoa 03/01/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
9 Phạm Thị Hợp 14/11/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
10 Thái Thị Mai Liên 8/25/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
11 Lê Thị Lệ Hà   Thạc sĩ   V.07.01.03
12 Hồ Thị Phương Mai 22/05/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
13 Hoàng Thị Hồng Minh 19/04/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
14 Nguyễn Thị Ngọc 10/08/1976 Thạc sĩ Phó Trưởng BM V.07.01.03
15 Đặng Thị Nguyên 30/10/1986 Thạc sĩ   V.07.01.03
16 Đào Thị Nhung 02/09/1973 Thạc sĩ   V.07.01.03
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/10/1985 Thạc sĩ   V.07.01.03
18 Lê Thị Hồng Thái 11/03/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
19 Lê Hoài Thu 05/02/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
20 Hoàng Thị Bích Thủy 02/03/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
21 Lưu Thanh Tú 10/08/1976 Thạc sĩ   V.07.01.03
22 Trần Kim Tú 06/01/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03

 

 

                  (Danh sách này gồm có 22 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển