< Trở về giao diện Mobile

Khoa Tiểu học

1. Chức năng, nhiệm vụ     

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học. Giảng dạy các môn Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
2. Cơ cấu, tổ chức:
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Toán.
+ Bộ môn Ngữ văn.
+ Bộ môn Tổng hợp và nghiệp vụ sư phạm.
  Danh sách CBGV khoa  Tiểu học
 
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Phạm Đình Hòa 18/08/1967 Thạc sĩ Trưởng khoa V.07.01.03
2 Nguyễn Thị Hoài An 19/08/1967 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa V.07.01.02
3 Lê Thị Chiên 09/04/1987 Thạc sĩ   V.07.01.03
4 Thái Thị Đào 24/11/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
5 Nguyễn Thị Hoài Dung 10/12/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
6 Lê Thị Thu Hằng 18/04/1977 Thạc sĩ   V.07.01.03
7 Trần Thị Hảo 15/04/1965 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.02
8 Đậu Thị Thu Hiền 06/06/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
9 Phạm Thị Thanh Huệ 02/10/1979 Thạc sĩ   V.07.01.03
10 Phạm Thị Thu Hương 25/07/1985 Đại học   V.07.01.03
11 Trần Thị Ly Na 03/04/1985 Thạc sĩ   V.07.01.03
12 Lê Thị Ánh Nga 07/12/1984 Thạc sĩ   V.07.01.03
13 Nguyễn Thị Nga 11/06/1978 Thạc sĩ   V.07.01.03
14 Nguyễn Văn Ngọc 06/05/1983 Thạc sĩ   V.07.01.03
15 Nguyễn Thị Kim Nhung 19/05/1967 Đại học   V.07.01.03
16 Nguyễn Thị Hoài Quyên 24/02/1977 Thạc sĩ Trưởng BM V.07.01.03
17 Nguyễn Như Ý 01/11/1975 Thạc sĩ   V.07.01.02

Danh sách này gồm: 17 người./.

        

 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển