< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua Lễ khai giảng, giúp giảng viên, viên chức và HSSV nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của Nhà trường trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương và khu vực;
- Phát động phong trào thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo;
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp giảng viên, viên chức và HSSV tích cực, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 8h00’, thứ 5, ngày 04 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Số 389, đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Đại biểu khách mời ngoài trường
2. Toàn thể công chức, viên chức Nhà trường.
3. HSSV được khen thưởng; toàn thể HSSV năm nhất; Bí thư, lớp trưởng các lớp năm 2, năm 3; đội Thanh niên tình nguyện; đội văn nghệ.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Phòng Hành chính - Quản trị
- Chuẩn bị thư của Chủ tịch nước, diễn văn Khai giảng của Hiệu trưởng;
- Tuyên truyền bảng tin, khẩu hiệu, băng rôn, Maket, cờ, trống khai trường;
- Trang trí hội trường, khán đài; phục vụ âm thanh, ánh sáng, nước uống; chuẩn hoa tươi trang trí, hoa trao khen thưởng;
- Gửi giấy mời đại biểu khách mời dự lễ khai giảng;
- Điều hành chung các công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ;
- Chuẩn bị các quyết định khen thưởng và kế hoạch trao thưởng;
- Chuẩn bị kế hoạch đón tiếp đại biểu đến dự lễ khai giảng;
- Chỉ đạo thực hiện vệ sinh cảnh quan khu vực trường, đặc biệt là khu vực sân vườn nhà Hiệu bộ, xung quanh Hội trường;
- Chỉ đạo và phối hợp Công ty vệ sỹ: Hướng dẫn và bố trí chỗ đỗ xe ô tô của khách mời về dự lễ khai giảng và đảm bảo trật tự an ninh trong ngày khai giảng;
- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
2. Phòng Tổ chức - Đối ngoại
- Tham mưu danh sách khách mời và chuẩn bị giấy mời;
- Chủ trì phối hợp phòng KH-TC, phòng HC-QT đón tiếp đại biểu khách mời.
3. Phòng Đào tạo - NCKH
- Bố trí và thông báo lịch học bù buổi sáng ngày 04/10/2018;
- Công bố Quyết định trúng tuyển K40 hệ Cao đẳng, K59 hệ Trung cấp;
4. Phòng Công tác HSSV
- Phối hợp các khoa cử đại diện HSSV tham dự lễ khai giảng đúng thành phần, đúng giờ, đúng trang phục quy định; quản lý HSSV trong buổi Lễ;
- Chọn và hướng dẫn HSSV phát biểu tại lễ khai giảng;
- Phối hợp các khoa xét chọn HSSV đề nghị tặng quà của Hội đồng môn Sư phạm Liên khu IV và Ngân hàng BIDV.
5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Chuẩn bị kinh phí phục vụ Lễ khai giảng;
- Phối hợp với phòng TC-ĐN, phòng HC-QT đón tiếp khách mời.
6. Trung tâm TV-TB: Phối hợp với bộ phận tuyên truyền phòng HC-QT làm clip, trình chiếu hình ảnh về các hoạt động của nhà trường trong năm học 2017 - 2018.
7. Các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm
- Thông báo tới giảng viên, viên chức, HSSV tham dự buổi lễ khai giảng đầy đủ, đúng thành phần, đúng giờ, trang phục theo quy định.
- Phối hợp với phòng CT HSSV tập trung và quản lý HSSV trong buổi lễ.
8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng trong lễ khai giảng;
- Bố trí và chỉ đạo 10 sinh viên nữ, 10 nam thanh niên tình nguyện hỗ trợ Ban tổ chức làm nhiệm vụ lễ tân; tham gia đón, mang lẵng hoa của đại biểu đến chúc mừng và hướng dẫn vị trí để xe của đại biểu.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào các nội dung công việc được phân công để triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: