< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Tổ chức lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt khóa 16, năm học 2018 – 2019

        
Thực hiện Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường về việc tổ chức lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở khóa học 2018-2019 (K16), Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
1.1. Thành phần: - Đại biểu ngoài trường: Đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT; Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt – Lào; Phòng PA03, Công an Nghệ An; Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.
- Đại biểu trong trường: TV Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban quản lý các lớp học sinh Lào; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Chủ nhiệm lớp, Giảng viên tham gia giảng dạy và học sinh Lào khóa 16.
1.2. Thời gian: 15 giờ 00’ ngày 08/8/2019 (thứ 5).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.
II. Tổ chức thực hiện
           2.1. Phòng Công tác HSSV
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch thời gian thực hiện, nội dung chương trình; Lập dự trù kinh phí phục vụ lễ Bế giảng khóa học.
- Làm báo cáo tổng kết khóa học.
          - Chủ trì và làm đầu mối kết nối tổ chức lễ Bế giảng.
          - Tham mưu cho BGH và chuẩn bị hồ sơ khen thưởng học sinh Lào.
2.2. Phòng Đào tạo – NCKH: Chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập và Chứng chỉ tốt nghiệp để công bố và trao trong lễ Bế giảng cho học sinh Lào.
2.3. Khoa THCS: Thông báo cho học sinh Lào biết kế hoạch thực hiện và chuẩn bị 4 - 5 tiết mục văn nghệ để chào mừng lễ Bế giảng; lựa chọn 01 học sinh tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại lễ Bế giảng; thông báo cho học sinh Lào biết việc tự túc phương tiện khi về Nước trong ngày 09/8/2019 (thứ 6).
           2.4.  Phòng Hành chính Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, Quốc ca Lào -Việt, điện, loa đài, hoa và nước uống phục vụ lễ Bế giảng. Chuẩn bị máy nổ đề phòng mất điện lưới.
- Làm Maket lễ Bế giảng (có nội dung sau).
- Điều hành buổi Lễ.
- Tổ chức bữa cơm thân mật cho học sinh Lào nhân lễ Bế giảng kết thúc khóa học.
2.5. Phòng Tổ chức – Đối ngoại: Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài trường.   
          2.6. Phòng Kế hoạch Tài chính: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tổ chức lễ Bế giảng và bữa cơm thân mật chia tay học sinh Lào.
          - Làm thủ tục thanh toán các khoản kinh phí cho học sinh Lào (nếu có) trước khi các em về Nước.
2.7. Ban quản lý KTX: Tổ chức nhận bàn giao tài sản của học sinh Lào trước khi về Nước theo quy định chậm nhất vào ngày 08/8/2019; Đảm bảo an ninh trật tự trước và trong khi học sinh Lào ra về.
2.8. Hội sinh viên: Cử 02 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên thực hiện nghiêm những nội dung của Kế hoạch này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển