< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí UVBCH Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa; giảng viên có học vị Tiến sỹ; Hội đồng tư vấn xây dựng đề án thành lập Trường Thực hành sư phạm. Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị được nghe các báo cáo về: Thực hiện hoạt động chuyên môn học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 và vai trò, trách nhiệm của trưởng, phó bộ môn thuộc khoa của phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học; Đánh giá thực trạng đội ngũ trưởng, phó bộ môn, xác định vị trí việc làm trong bối cảnh hiện nay của phòng Tổ chức - Đối ngoại và các ý kiến phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm cao đối với vấn đề nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu giảng dạy và bồi dưỡng của Nhà trường. Hội nghị đã cùng chia sẻ các thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1, sự phối hợp giữa trưởng, phó bộ môn với lãnh đạo khoa, phòng, ban; vai trò, trách nhiệm của trưởng, phó bộ môn thuộc khoa. Vấn đề chuẩn bị đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tại Trường Thực hành sư phạm và các trường phổ thông cũng được Hội nghị thảo luận.
Phương Thảo
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển