< Trở về giao diện Mobile

Khoa Ngoại ngữ

 
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Ngoại ngữ giảng dạy các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên.
2.  Cơ cấu, tổ chức
Gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 02 Bộ môn trực thuộc
+ Bộ môn Ngoại ngữ chuyên: Tiếng Anh chuyên
+ Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên: Anh - Trung - Nga....

 Danh sách CBVC

TT
Họ và tên
Sinh ngày
Trình độ
Chức vụ
Mã Ngạch
1
Nguyễn Thị Xuân Đào
20/01/1970
Thạc sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.02
2
Phan Thị Thanh An
23/10/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
3
Phạm Thị Mai Anh
26/10/1976
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
4
Nguyễn Thị Lan Anh
13/06/1977
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
5
Phan Thị Minh Châu
19/11/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
6
Trần Thị Thanh Hoa
03/01/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
7
Phạm Thị Hợp
14/11/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
8
Lê Thị Lệ Hà
05/03/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Hồ Thị Phương Mai
22/05/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
10
Hoàng Thị Hồng Minh
19/04/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
11
Nguyễn Thị Ngọc
10/08/1976
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
12
Đào Thị Nhung
02/09/1973
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
13
Nguyễn Thị Hồng Nhung
30/10/1985
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
14
Lê Thị Hồng Thái
11/03/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
15
Lê Hoài Thu
05/02/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
16
Hoàng Thị Bích Thủy
02/03/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
17
Lưu Thanh Tú
10/08/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
18
Trần Kim Tú
06/01/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
 
 
                  (Danh sách này gồm có 18 người)./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển