< Trở về giao diện Mobile

Khoa Mầm non

1. Chức năng, nhiệm vụ
 Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Mầm Non.
2. Cơ cấu tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn tâm lý giáo dục mầm non.
+ Bộ môn phát triển ngôn ngữ và nhận thức.
+ Bộ môn phát triển thể chất, thẩm mỹ và nghiệp vụ sư phạm.

 Danh sách CBGV  khoa Mầm non

 

TT
Họ và tên
Sinh ngày
Trình độ
Chức vụ
Mã ngạch
1
Nguyễn Thị Quý Hoa
18/03/1972
Thạc sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.03
2
Trần Thị Phương Thảo
21/04/1977
Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa
V.07.01.03
3
Lê Thị Việt An
20/09/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
4
Ngô Thanh Băng
12/05/1982
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
5
Nguyễn Thị Mỹ Dung
16/03/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
6
Vũ Thị Hà Giang
26/09/1973
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
7
Nguyễn Thị Thu Giang
02/03/1986
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
8
Nguyễn Thị Thu Hà
06/04/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Phan Thị Thu Hà
05/09/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
10
Nguyễn Thị Thu Hà
26/03/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
11
Phan Thị Thúy Hằng
10/01/1984
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
12
Vũ Thị Thu Hoài
08/06/1980
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
13
Nguyễn Thị Sương Lan
17/07/1980
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
14
Nguyễn Thị Bích Liên
17/06/1973
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
15
Thái Thị Bích Liễu
17/10/1973
Đại học
 
A1 - 01003
16
Nguyễn Thị Mai
11/03/1974
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
17
Lê Thị Cẩm Nhung
12/02/1990
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
18
Lê Thị Hồng Phương
12/12/1974
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
19
Hoàng Thị Hải Quế
07/03/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
20
Lê Thị Thắm
15/09/1978
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
21
Đào Thị Minh Thanh
07/11/1976
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
22
Ngô Thị Thủy
28/06/1967
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
23
Trịnh Xuân Thủy
16/09/1980
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
24
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
25/09/1991
Đại học
 
V.07.01.03
25
Nguyễn Thị Cẩm Tú
27/07/1982
Thạc sĩ
Phó Trưởng BM
V.07.01.03
26
Trần Thị Kim Uyên
25/12/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
27
Nguyễn Thị Thành Vân
16/10/1981
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
       
             Danh sách này gồm có: 27 người./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển