< Trở về giao diện Mobile

Cơ cấu tổ chức

 1. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
 

PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Điện thoại: 0238.3571489
Nhiệm vụ:
- Phụ trách chung công tác của Đảng bộ và Nhà trường.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tuyên giáo, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kế hoạch - tài chính; cơ sở vật chất; thi đua, khen thưởng; giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ Trường.
- Phụ trách các chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý GD, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Trung học cơ sở, Kế hoạch - Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại, Hành chính - Thanh tra - Thư viện.
 
TS. Trần Anh Tư
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0238.357510
Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; công tác chuyên môn; công tác dân vận; công tác đảng viên, công tác văn phòng của Đảng bộ; an ninh, quốc phòng.
- Phụ trách Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Hội cựu giáo chức.
- Giải quyết các vấn đề thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ khi được đồng chí Bí thư Đảng ủy ủy quyền.
- Phụ trách các chi bộ: Khoa GD Thể chất - Nghệ thuật, Khoa Tiểu học, Khoa Mầm non, Phòng Đào tạo - NCKH, Công tác HSSV - Ký túc xá, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm.
 
TS.Nguyễn Văn Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành
Điện thoại: 0913056128
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Phụ trách các chi bộ: Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý GD, Khoa GD Thể chất - Nghệ thuật.
 
ThS.Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
Email: leha0376@gmail.com
Điện thoại: 0912088789
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác dân vận
- Phụ trách các chi bộ: Khoa Ngoại ngữ
 
 
ThS.Tạ Thị Thanh Hà
Ủy viên Ban Chấp hành
Email: hathanh1974@gmail.com
Điện thoại: 0943898989
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác văn phòng
- Phụ trách các chi bộ: Khoa Mầm non, phòng Đào tạo - NCKH
 
 
 

ThS.Nguyễn Thị Quý Hoa
Ủy viên Ban Chấp hành
Email: quyhoa1803@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0915001199
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy.
- Phụ trách các chi bộ: Khoa Tiểu học, Khoa Trung học cơ sở
 
 

ThS.Nguyễn Lâm Huy
Ủy viên Ban Chấp hành
Email: lamhuy66@gmail.com
Điện thoại: 0912304403
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy.
- Phụ trách các chi bộ: Kế hoạch - Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại, Khoa Trung học cơ sở
 
CN.Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ủy viên Ban Chấp hành
Email: hungbach1968@gmail.com
Điện thoại: 0903205767
Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác Tài chính Đảng.
- Phụ trách các chi bộ: Hành chính - Thanh tra - Thư viện, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm.
 
2. Danh sách Chi ủy,  Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
TT
Tên chi bộ
Họ và tên cấp ủy
Chức vụ
 1.  
Khoa Lý luận CT - Tâm lý GD
TS. Thái Doãn Việt
ThS. Trần Thị Trúc
ThS. Nguyễn Thị Hương
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Khoa Tiểu học
ThS. Phạm Đình Hòa
ThS. Nguyễn Thị Hoài An
ThS. Nguyễn Thị Nga
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Khoa Trung học cơ sở
ThS. Tạ Thị Thanh Hà
ThS. Trần Thị Cẩm Thơ
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Khoa Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Xuân Đào
ThS. Phạm Thị Mai Anh
Bí thư
Phó Bí thư
 1.  
Khoa Mầm non
ThS. Nguyễn Thị Quý Hoa
ThS. Nguyễn Thị Mai
ThS. Trần Thị Phương Thảo
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Khoa GD Thể chất - Nghệ thuật
TS. Hồ Thị Việt Yến
CN. Lê Thanh Đồng
ThS. Lê Đình Cường
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Phòng Đào tạo - NCKH
ThS. Nguyễn Văn Cầm
TS. Đàm Thị Ngọc Ngà
Bí thư
Phó Bí thư
 1.  
Hành chính - Thanh tra - Thư viện
TS. Nguyễn Văn Thành
ThS. Nguyễn Kim Hải
ThS. Trần Thương Hiền
Bí thư
Phó Bí thư
Ủy viên
 1.  
Kế hoạch - Tài chính và Tổ chức - Đối ngoại
CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
TS. Nguyễn Văn Dũng
Bí thư
Phó Bí thư
 1.  
Công tác HSSV - Ký túc xá
ThS. Nguyễn Thúc Hạnh
ThS. Đậu Anh Tuấn
Bí thư
Phó Bí thư
 1.  
Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm
ThS.Nguyễn Lâm Huy
Bí thư
 
 
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển