< Trở về giao diện Mobile

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo thực hiện các hoạt động của Nhà trường

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số lượng các ca lây nhiễm trong cộng đồng đã gia tăng trên một số địa phương của cả nước. Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thành phố Vinh; để tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, đồng thời tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động, Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức, đơn vị khẩn trương thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế ("Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế"); thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc khi đi ngoài đường và ở nơi cộng cộng.
2. Tất cả cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trở lại Trường sau thời gian nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021, nhất là những người đi - về từ 7 tỉnh thành đang có dịch (tính đến thời điểm ra công văn này) phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế.
3. Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức dạy, học và thi học phần phù hợp với thực tế nhà trường để chủ động ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phúc tạp nhằm đảm bảo nề nếp, chất lượng đào tạo; chủ động rà soát lại các trang thiết bị phòng, chống dịch, bổ sung đầy đủ theo quy định.
4. Tăng cường công tác kiểm tra việc ăn ở, sinh hoạt, đi lại của học sinh, sinh viên nội trú và lưu học sinh; hướng dẫn các em đề cao cảnh giác, không chủ quan đối với dịch bệnh, đồng thời ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt, gây tâm lý hoang mang.
Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, tổ chức thông tin đến cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên để nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển