< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021

Thực hiện Thông báo số 125/TTr – P4  ngày 10/03/2021 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021, Trường CĐSP Nghệ An thông báo đến các viên chức thuộc Trường thực hiện kê khai tài sản như sau:
        1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
Căn cứ khoản 1 và khoản 3 điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng kê khai tài sản gồm:
       - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng nhà trường;
       - Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc trường.
       2. Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập
Thực hiện theo mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ  - CP ngày 30/10/2020 (Xem mẫu kê khai và hướng dẫn trên website trường).
       3. Thời gian gửi bản kê khai tài sản, thu nhập
Trưởng các đơn vị thông báo đến các viên chức trong đơn vị và gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Văn Thị Hồng) chậm nhất là ngày 26/03/2021.
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các tổ chức triển khai thực hiện./.
 
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển