< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về thời gian giảng dạy

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, đề phù hợp với tình hình thức tế của Nhà trường và của địa phương, bắt đầu từ thứ 2 ngày 07 tháng 9 năm 2020 Nhà Trường thông báo thực hiện giờ giảng dạy như sau:
            1. Giờ mùa Hè
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Tiết 1
7h00-7h50
Tiết 6
13h15-14h05
Tiết 2
7h55-8h45
Tiết 7
14h10-15h00
Tiết 3
8h50-9h40
Tiết 8
15h05-15h55
Tiết 4
9h45-10h35
Tiết 9
16h00-16h50
Tiết 5
10h40-11h30
Tiết 10
16h55-17h45
 
 
            2. Giờ mùa Đông         
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Tiết 1
7h00-7h50
Tiết 6
13h00-13h50
Tiết 2
7h55-8h45
Tiết 7
13h55-14h45
Tiết 3
8h50-9h40
Tiết 8
14h50-15h40
Tiết 4
9h45-10h35
Tiết 9
15h45-16h35
Tiết 5
10h40-11h30
Tiết 10
16h40-17h30
 
Đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thông báo đến toàn thể viên chức, sinh viên trong Trường được biết và thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển