< Trở về giao diện Mobile

Thông báo lịch thời gian làm việc mùa Đông

Để phù hợp với thời tiết, khí hậu mùa Đông, bắt đầu từ thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020, các đơn vị, tổ chức thuộc Trường thực hiện giờ làm việc mùa Đông như sau:
            - Giờ lên lớp:   
                     BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỀU
Tiết 1
7h00-7h50
Tiết 6
13h00-13h50
Tiết 2
7h55-8h45
Tiết 7
13h55-14h45
Tiết 3
8h50-9h40
Tiết 8
14h50-15h40
Tiết 4
9h45-10h35
Tiết 9
15h45-16h35
Tiết 5
10h40-11h30
Tiết 10
16h40-17h30
 
            - Giờ làm việc hành chính:              
            + Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30          
            + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00
            Đề nghị các đơn vị, tổ chức trong Trường căn cứ thời gian theo Thông báo để triển khai thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển