< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 9/2020

Tại Hội nghị giao ban ngày 03 tháng 9 năm 2020, sau khi nghe các đơn vị, tổ chức - chính trị xã hội báo cáo, Hiệu trưởng kết luận:
  1. Thống nhất với đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 do phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp và báo cáo.
  2. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2020 như sau:
       - Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp trên;
       - Tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19;
      - Tuyên truyền, triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng: ngày Quốc khánh của Việt Nam (2/9), ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020), ngày Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc (20/9/1977-20/9/2020), ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2020), ...
       - Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho HSSV, viên chức, người lao động trong toàn Trường để cùng quyết tâm, tích cực, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
      - Tất cả các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội phải tích cực tham gia vào công tác truyền thông; các đơn vị, tổ chức nào chủ trì hoạt động thì phải dự thảo nội dung bài viết gửi về bộ phận tuyên truyền của phòng TC - HC duyệt đăng.
       - Tiến hành duyệt và ban hành kế hoạch năm học cho các đơn vị; bố trí lịch thời gian để sinh viên cuối khóa tốt nghiệp vào nửa cuối tháng 6 năm 2021; thực hiện giảng dạy theo khung thời gian mới;
      - Xem xét xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng theo Thông tư 12/2019/TT-BGDDDDT ngày 26 tháng 8 năm 2019 và Thông tư số 17/2019/TT-BGDDDDT ngày 01 tháng 11 năm 2019  của BGD-ĐT về chương trình bồi dưỡng GVMN và GVPT một cách tối đa trong thời gian sớm nhất;
       - Phòng KH-TC chuẩn bị kinh phí cần thiết để cải tạo cơ sở vật chất; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ dạy học;
       - Phòng QT- CTHSSV phối hợp với phòng TC-HC chuẩn bị phòng chờ và nước lọc tại nhà D;
       - Trường THSP thường xuyên cập nhật, báo cáo với BGH những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ, CSVC, trang thiết bị cho trường THSP; phối hợp với phòng GD và ĐT thành phố Vinh, các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố cử giảng viên tham gia giảng dạy và thực tế cho đội ngũ trường THSP;
       - Công đoàn, Đoàn Thanh niên khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm học 2020-2021.
       - Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch đính kèm./.

KẾ HOẠCH
(Ban hành kèm theo Thông báo số 123 /TB-CĐSPNA ngày 08 tháng 9 năm 2020)
TT
NỘI DUNG CÔNG VỆC
ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
1
Công tác chuyên môn
 
 
 
 
Hoàn thiện thời khóa biểu và tổ chức dạy học cho sinh viên K40,41
 
Phòng ĐT-NCKH
Các đơn vị,
tổ chức
Tuần 54
 
Tổ chức thi lần 2 cho SV K40, 41 hệ cao đẳng
Tuần 3
 
Xử lý hồ sơ thi năng khiếu, hồ sơ xét tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2020; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh năm 2020
Tháng 9
 
Thông báo và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của CBGV; kế hoạch làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2020-2021
Tháng 9
 
Xây dựng kế hoạch, liên hệ địa điểm RLNVSPTX năm 2020-2021
 
Các khoa
Tháng 9
 
Ban hành hướng dẫn và họp ban thanh toán thừa giờ năm học 2019-2020
Ban TTTG
Các đơn vị
Tuần 3
 
Các đơn vị lựa chọn Mođun để xây dựng các chương trình theo Thông tư 12 và Thông tư 17 về chương trình bồi dưỡng GVMN và GVPT
TT ĐTBD KNM
Các tổ bộ môn
Tháng 9
2
Công tác Thanh tra ĐBCLGD
 
 
 
 
Thanh tra tổ chức thi và chấm thi lần 2 cho các lớp K40,K41;
Phòng TT
ĐB CLGD
Phòng ĐT-NCKH
Tháng 9
 
Xác minh tính pháp lý của văm bằng, chứng chỉ.
3
Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính
 
 
 
 
Tuyên truyền các ngày lễ trong tháng 9.
Phòng TC-HC
Các tổ chức,
đơn vị
Tháng 9
 
Tổng hợp đăng ký thi đua toàn Trường.
 
Hội nghị viên chức Nhà trường.
 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho trường THSP
Xây dựng Kế hoạch thực tế cho GV Trường THSP năm học 2020-2021
Trường THSP
Tháng 9
 
Phê duyệt các chức danh thuộc khoa.
Các khoa
Tuần 3
 
Sửa đổi, điều chỉnh các quyết định: Chế độ làm việc của viên chức, đánh giá xếp loại viên chức, chức năng nhiệm vụ cuae các đơn vị.
 
Tháng 9
 
Xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động trường THSP
Trường THSP
TC-HC
Tháng 9
 
Báo cáo đăng ký, quản lý, di chuyển NVQS theo quy định của luật NVQS năm 2015.
Phòng QT-CTHSSV
TC-HC,
ĐT - NCKH
Tháng 9
4
Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính
 
 
 
4.1
Công tác cơ sở vật chất
 
 
 
 
Chuẩn bị CSVC, thiết bị phục vụ công tác dạy học năm học 2020-2021
Phòng QT-CTHSSV
TT TV-TB
Tuần 1
 
Khảo sát CSVC, thiết bị điện, nước tại Ký túc xá Lào để khắc phục, sửa chữa chuẩn bị cho lưu học sinh Lào khóa 18
Tháng 9
4.2
Công tác kế hoạch tài chính
 
 
 
 
Hoàn thành công tác duyệt kế hoạch và tham mưu ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của các đơn vị.
Phòng KHTC
Các tổ chức,
đơn vị
Tháng 9
 
 
Hoàn thành công tác xây dựng dự toán kinh phí năm 2021 của Nhà trường
 
Chi trả các chế độ, chính sách của viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường.
 
Hoàn thành công tác đấu thầu và triển khai thi công cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất năm 2020.   
Phòng QT-CTHSSV
TT TV-TB
 
Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của Trường
 
5
Công tác HSSV, nội trú
 
 
 
 
Tăng cường kiểm tra, quản lý HSSV K40, K41 trở lại trường học tập và sinh hoạt tại nội trú.
Phòng QT-CTHSSV
Các đơn vị
Tháng 9
 
Xây dựng kế hoạch “Tuần công dân HSSV” các khóa năm học 2020-2021
Phòng ĐT-NCKH
6
Công tác đoàn thể
 
 
 
6.1
Công đoàn Trường
 
 
 
 
Chỉ đạo Ban nữ công lên kế hoạch tổ chức trung thu cho con CCVC Trường
Công đoàn trường
Ban nữ công
Tuần 4
 
Xây dựng kế hoạch Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công  đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022
Công đoàn bộ phận
 
6.2
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
 
 
 
 
Tổ chức các hoạt động tình nguyện: Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện… dọn dẹp vệ sinh môi trường tạo môi trường xanh, sạch, đẹp khu vực trong và trước khuôn viên trường
Đoàn thanh niên
Hội sinh viên,
Các khoa
Tháng 9
 
Phân công chỉ đạo thực hiện
            1. PGS.TS Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: 2,3,4
            2. TS. Trần Anh Tư – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ:1,5,6
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển