< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 10/2020

Tại Hội nghị giao ban ngày 02 tháng 10 năm 2020, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, chương trình công tác tháng 10 và tham luận của trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh, Hiệu trưởng kết luận:
1. Thống nhất với đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 do phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp và báo cáo.
2. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 năm 2020 như sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Cập nhật thông tin thời sự và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19;
- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tuyên truyền, triển khai các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng: Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2003), ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930), 90 năm ngày Công tác dân vận của Đảng (15/10), 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930)...
- Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và HSSV trong toàn Trường bằng cách cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kế hoạch công tác của Nhà trường.
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo Kết luận tại cuộc họp duyệt kế hoạch năm học của đơn vị.
- Phòng Đào tạo-NCKH và Trung tâm ĐTBDNVKNM thực hiện các nội dung, quy trình tuyển sinh đúng quy chế hiện hành; Tiếp tục đề nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo cho phép tuyển sinh các chỉ tiêu vừa làm vừa học đã được UBND Tỉnh giao.
- Tổ chức thi Năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 và nhập học cho sinh viên K42 CĐMN - Hệ chính quy đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo không khí phấn khởi cho tân sinh viên tựu trường.
- Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên năm thứ 3 (K40).
- Tiếp tục triển khai công tác góp ý các văn bản dự thảo một cách nghiêm túc, có chất lượng; báo cáo Hiệu trưởng trình Hội nghị viên chức; Giao Trường THSP chuẩn bị tham luận báo cáo Hội nghị viên chức về kế hoạch hoạt động; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị với các giảng viên sẽ làm việc ở Trường THSP, các đơn vị liên quan và Ban Giám hiệu để kịp thời tháo gỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trường THSP đi vào hoạt động.
- Các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá công tác triển khai các nội dung theo Thông báo 106/TB-CĐSPNA ngày 17/7/2020 về việc điều chỉnh lộ trình triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An để xem xét tiếp tục  điều chỉnh, bổ sung những vấn đề phát sinh và những nội dung có khả năng không thực hiện được theo Kế hoạch được giao.
- Công đoàn Trường tiếp tục triển khai Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đúng quy định và đảm bảo quy trình về công tác nhân sự trước khi tổ chức Hội nghị viên chức của Nhà trường.
- Tiếp tục công tác điều hòa lao động bằng cách điều động viên chức không đủ định mức lao động ở các khoa làm nhiệm vụ khác.  
- Phòng TC-HC thực hiện quy trình điều động, bổ sung viên chức cho các  đơn vị: Trung tâm TVTB, phòng TTĐBCL, phòng Quản trị-CTHSSV và Trung tâm TĐTBDNVKNM.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch đính kèm./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển