< Trở về giao diện Mobile

Danh sách viên chức dự kiến nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2020 và danh sách viên chức nạp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2020

Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển