< Trở về giao diện Mobile

Thông báo tuyển sinh năm 2021

1. Ngành tuyển sinh: Mã ngành: 51140201. Tên ngành: Giáo dục Mầm non. 2. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tại thời điểm xét tuyển).

Thông báo điểm trúng tuyển Phương thức xét tuyển học bạ THPT

THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - ĐỢT 1 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT Ngành đào tạo và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Thông báo mức điểm trúng tuyển đợt 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN - ĐỢT 1 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Ngành đào tạo và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển