< Trở về giao diện Mobile

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An sau 2 năm thực hiện luật giáo dục năm 2019

Ths. Nguyễn Thị Lanh
          Luật Giáo dục năm 2019 (Luật GD 2019) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 là hành lang pháp lý để ngành giáo dục thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về: “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
          Luật GD 2019 là sự kết thừa, bổ sung và phát triển Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD 2009. Với 9 chương, 115 điều, Luật GD 2019 có 7 điểm mới căn bản về liên thông, phân luồng, loại hình trường học, chính sách với sinh viên sư phạm, trình độ giáo viên... Những điểm mới của Luật GD 2009 đã tháo gỡ được nút thắt giữa nhu cầu phát triển xã hội trong lĩnh vực giáo dục và những quy định khung trong các văn bản ngành, giữa mục tiêu học tập toàn diện và suốt đời của mỗi người với một số giới hạn trong quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, một số điểm mới của Luật GD 2019 đã có những tác động nhất định đến các trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) trên cả nước, trong đó có trường CĐSP Nghệ An. Với bài viết này, chúng tôi nghiên cứu và làm rõ những điểm mới nổi bật của Luật GD 2019 đang tác động đến các trường CĐSP và sự vận động thay đổi của Trường CĐSP Nghệ An thời gian qua và sắp tới.
           1. Những điểm mới nổi bật của Luật GD 2019 tác động đến các các trường CĐSP
          Thứ nhất, tại Điều 72 Luật GD 2019 quy định về trình độ chuẩn đào tạo của nhà giáo: Giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm). Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu bằng trung cấp sư phạm). Giáo viên trung học cơ sở phải có bằng cử nhân sư phạm (trước đây chỉ yêu cầu có bằng cao đẳng sư phạm hoặc bằng cao đẳng ngành khác nhưng có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm). Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Đây là điểm mới thể hiện yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhằm mục đích nâng cao trình độ dân trí, nâng chuẩn kiến thức của người giáo viên phù hợp với xu thế phát triển trong và ngoài nước. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề gây cho các trường CĐSP trong cả nước khó khăn nhất định trong quy mô đào tạo và thực hiện công việc tuyển sinh. Bị cắt hệ đào tạo sư phạm tiểu học và THCS, các Trường chỉ được phép đào tạo ngành cao đẳng giáo dục mầm non. Không chỉ thu hẹp về đào tạo, nhiệm vụ bồi dưỡng cũng bị hạn chế. Tình trạng này cũng dẫn đến nhiều giảng viên tại các trường CĐSP thiếu việc làm.
          Thứ 2, Khoản 4, Điều 85 Luật GD 2019 quy định: “học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi thường khoản kinh phí mà nhà nước hỗ trợ, thời gian hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo”, cùng nội dung này thì Luật GD 2005 quy định: Học sinh, sinh viên người theo các khóa học đào tạo nghiệp vụ sư phạm không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội…(khoản 3, Điều 89). Quy định mới tiếp tục thể hiện rõ chính sách ưu tiên của nhà nước đối với ngành sư phạm, nhưng quy định lần này đã bỏ việc miễn học phí cho học sinh, sinh viên ngành sư phạm thay vào đó học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí. Đây là một quy định mở, quy định này mở ra khoảng khung rộng để các trường và các cơ quan chức năng đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp cho học sinh, sinh viên học tập tại các trường sư phạm đóng trên các địa bàn kinh tế - xã hội khác nhau. Bên cạnh đó Luật GD 2019 cũng quy định chặt chẽ rõ ràng việc không thực hiện cam kết khi được nhận chính sách ưu đãi trong học tập ngành sư phạm sau không công tác trong ngành sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đó. Đây là điểm mới thể hiện chính sách ưu đãi của nhà nước, phù hợp thực tế đời sống xã hội và đồng thời thể hiện sự rõ ràng minh bạch khi thụ hưởng chính sách xã hội. Thực hiện khoản 4, điều 85 của Luật, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm, Chính sách này được áp dụng cho các trường sư phạm tuyển sinh sinh viên từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định như nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương, từ hoạch toán tài chính của cơ sở đào tạo; các địa phương phải xác định nhu cầu đào tạo, đặt hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo.., bên cạnh những cơ chế tài chính đã có, quy định tuyển dụng viên chức hiện nay và ảnh hưởng của đại dịch COVIT- 19 đã làm cho các trường, các địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách nay. Vì vậy, hơn một năm qua điều luật và hướng dẫn thi hành nhưng chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm ở các trường CĐSP vẫn chưa thực hiện được.
           2. Thích ứng và xu hướng phát triển của Trường CĐSP Nghệ An
Trong lịch sử phát triển của mình, trường CĐSP Nghệ An ngày nay là sự hội tụ của nhiều trường sư phạm đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ Tĩnh. Từ những ngày đầu thành lập với cơ sở vật chất chỉ là những dãy nhà tranh tre, nứa lá, thiếu thốn đủ bề; trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt với nhiều lần sơ tán, di chuyển địa điểm, nhưng đồng hành cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường đã luôn tâm huyết, tận tụy để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhân dân giao phó. Hơn 62 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng trăm ngàn giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cho các trường học từ Mầm non đến Trung học cơ sở cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn;
Để thực hiện sứ mạng của mình, Nhà trường đã chú trọng đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng vật chất. Tiềm lực đội ngũ không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, cơ cấu tổ chức phát triển rõ nét, hoạt động dạy - học chuyển biến nhanh chóng cùng với việc đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ hiện đại. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức được đào tạo chính quy, đạt trình độ trên chuẩn, gồm 13 tiến sỹ, 142 thạc sỹ; ngạch giảng viên có 53 giảng viên chính, 88 giảng viên; Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Tuy nhiên với khung pháp lý mới của Luật GD 2019,  tại Điều 72 về tiêu chuẩn trình độ của nhà giáo ở các cấp học, trường CĐSP Nghệ An chỉ còn được tuyển sinh và đào tạo chính quy ngành mầm non, chỉ tiêu tuyển sinh đối với ngành này phải căn cứ vào nhu cầu thực tế và số lượng do Bộ GD-ĐT quyết định. Từ năm học 2019-2020 đến nay, Nhà trường chỉ tuyển ngành cao đẳng mầm non. Giải quyết như thế nào đối với nguồn lao động vốn nhân lực, cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại?  Trước thực tế trên đặt ra yêu cầu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phải có những giải pháp và hành động kịp thời, phù hợp, đúng quy định để tạo ra việc làm, khai thác những lợi thế vốn có không để lãng phí nguồn lực lao động và của cải vật chất của Nhà trường, đồng thời làm ổn định tư tưởng, tâm lý và thu nhập cho giảng viên, viên chức trong toàn trường.
          Khắc phục những khó khăn và chờ những quy định mới đặc thù cho các trường CĐSP trong cả nước từ phía các cơ quan cấp trên, tập thể lãnh đạo Nhà trường nói riêng và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường nói chung đã đoàn kết, nhất trí từng bước tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch, thực hiện kịp thời những nhiệm vụ mới bảo đảm việc làm và thu nhập cho mọi người, cụ thể:
- Tiếp tục giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong Nhà trường; tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp đến toàn thể CBVC gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Trường. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Trưởng các đơn vị thuộc Trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện hiệu quả, huy động được mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra tại các đơn vị, của các tổ chức và của toàn Trường.
- Tăng cường công tác tuyển sinh, đảm bảo đủ chỉ tiêu các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được giao. Tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng để sử dụng tối ưu nguồn lực của Nhà trường. Xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài.    
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và điều kiện để đảm bảo chất lượng công tác chuyên môn của Nhà trường. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá HSSV để nâng cao năng lực và phẩm chất người học; tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm cho HSSV. Xây dựng chương trình và tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên mầm non, tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo;
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đội ngũ giáo viên, viên chức; cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học để Trường THSP hoạt động theo đúng mục tiêu, mục đích và đúng theo quy định của Nhà trường và phòng GD&ĐT TP Vinh. Triển khai xây dựng đề án đào tạo bậc học THPT và Mầm non. 
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hiện hành để nâng cao hiệu quả lao động phù hợp với tình hình thực tế trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo công tác tài chính an toàn, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. Nghiên cứu xây dựng đề án tự chủ tài chính của Nhà trường theo quy định của UBND Tỉnh và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.
- Tăng cường vai trò của tổ chức Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong các hoạt động của Nhà trường, tập trung cho các trọng tâm: Thực hiện tốt quy chế dân chủ; tổ chức đa dạng, phong phú và có hiệu quả các phong trào thi đua, văn nghệ -TDTT; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, công tác hiếu, hỉ trong cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV, lưu học sinh. Tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường với địa phương trên địa bàn để phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng được hệ thống tư vấn việc làm giữa Nhà trường với các cơ sở giáo dục, tổ chức, đơn vị để tiến tới tìm kiếm nhiều cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên, học viên sau khi ra trường.
            3. Kết luận
           Có thể khẳng định, những điểm mới nổi bật trong Luật GD 2019 tác động tích cực góp phần thúc đẩy phát triển một xã hội học tập; yêu cầu đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu.
          Trước những thay đổi lớn của Luật GD 2019 đang ảnh hưởng tất yếu đến sự tồn tại và phát triển của các trường CĐSP trên cả nước trong một giai đoạn nhất định, vì vậy yêu cầu các trường CĐSP phải có những hoạch định cụ thể, kịp thời để khái thác những ưu thế vốn có của mình, khắc phục nhưng khó khăn để cùng phát triển theo đúng quy luật phát triển. Trường CĐSP Nghệ An đã và đang từng bước khắc phục khó khăn, khẳng định sự năng động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo Nhà trường, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường. Mặc dù thời gian chứng minh những nhiệm vụ mới đang thực hiện của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức trong toàn trường chưa dài nhưng những kết quả bước đầu đã khẳng định sự lựa chọn hướng đi hiện nay là đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, xã hội và năng lực vốn có của Nhà trường.  
Tài liệu tham khảo
1. Luật Giáo dục năm 2019, Nxb Lao động 2019.
2. Luật Giáo dục năm 2005. Nxb Lao động 2005.
3. Trường CĐSP Nghệ An, Báo cáo Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022.
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển