< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc xét chọn, trao quà cho sinh viên có kết quả cao trong Tuyển sinh năm 2021 và sinh viên nghèo vượt khó trong học tập và rèn luyện nhân khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Nhân khai giảng năm học mới 2021 - 2022, Nhà trường tổ chức trao quà của Ngân hàng BIDV tài trợ cho sinh viên có kết quả cao trong Tuyển sinh năm 2021 và sinh viên nghèo vượt khó trong học tập và rèn luyện. Để việc khen thưởng có ý nghĩa và đảm bảo khách quan, công bằng, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai thực hiện:
         1. Đối tượng, số lượng, tiêu chuẩn xét chọn để trao quà
          1.1. Đối tượng:  Sinh viên năm thứ nhất (K43) có kết quả Tuyển sinh năm 2021 cao; sinh viên năm thứ hai, ba ( K41, K42) thuộc diện nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện năm học 2021 – 2022.
          1.2. Số lượng: 20 sinh viên. Cụ thể:
          - Khoa Ngoại ngữ: 01 em;            - Khoa Tiểu học: 02 em; 
          - Khoa Mầm non: 17 em, trong đó: K43 7 em, K42 5 em, K41 5 em.
          1.3. Tiêu chí xét chọn
         a. Đối với sinh viên năm thứ nhất (K43)
        Sinh viên có điểm trúng tuyển vào Trường năm 2021 cao.
         b. Đối với sinh viên năm thứ hai, ba (K41, K42)
         b1. Tiêu chí chung:
           - Có Giấy chứng nhận con Hộ nghèo do UBND xã, phường cấp có giá trị trong năm 2021.
           - Có ý thức tốt trong học tập và rèn luyện (chuyên cần, ý thức học tập, rèn luyện nghiêm túc, cầu thị).
       b2. Ưu tiên xét chọn:
          - Tích cực tham gia các phong trào của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; có kết quả học tập, rèn luyện tốt.
        2. Tổ chức thực hiện
        2.1. Phòng Đào tạo – NCKH rà soát, lập danh sách sinh viên năm thứ nhất có điểm trúng tuyển vào Trường năm 2021 cao (điểm văn hóa) gửi về Nhà trường qua phòng Quản trị - Công tác HSSV chậm nhất vào lúc 16h00’ ngày 12/11/2021 (thứ 6). Số lượng: 07 em.
        2.2. Các khoa đào tạo phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên xét chọn sinh viên đủ các tiêu chí trên (theo điểm b, mục 1.3.) và lập danh sách (bản cứng và bản mềm) gửi về Nhà trường qua phòng Quản trị - Công tác HSSV chậm nhất vào lúc 16h00’ ngày 12/11/2021 (thứ 6).
         Khoa Mầm non cử 01 sinh viên năm thứ nhất phát biểu cảm nghĩ của mình trong lễ khai giảng năm học mới.
        2.3. Đoàn trường, Hội sinh viên phối hợp với các khoa trong hoạt động xét chọn sinh viên theo các tiêu chí trên.
        2.4. Phòng Quản trị - Công tác HSSV tổng hợp và tham mưu cho Hiệu trưởng xem xét, quyết định khen thưởng.
       2.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí và chi trả cho sinh viên theo quyết định của Hiệu trưởng.
           Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển