< Trở về giao diện Mobile

Danh sách sinh viên được nhận phần thưởng khuyến khích học tập, học kì I, năm học 2021 - 2022 (Kèm theo QĐ số 193/QĐ-CĐSPNA ngày 9/5/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSPNA)

Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển