< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 năm học 2018 -2019 K39 CĐ, K40CĐ & K59TC hệ chính quy

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 năm học 2018 -2019 K39 CĐ, K40CĐ & K59TC hệ chính quy

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho sinh viên K38, hệ Cao đẳng học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, dưới sự chủ trì của P. Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:

Thông báo Kết quả xét học bổng KKHT cho HSSV cuối khóa Học kỳ 2, Năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với HSSV đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH, các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và của trường CĐSP Nghệ An về chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ công lập chính quy; Ngày 06/06/2019, Hội đồng học bổng nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cho học sinh sinh viên cuối khóa. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển