< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Quyết định về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV K39, K40, K59 Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Quyết định về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV K39, K40, K59 Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển