< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018"

Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Trường CĐSPNA) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018" với các nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Hội thảo là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018 ở bậc Tiểu học và THCS.
- Hội thảo là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Trường TH&THCS Thực hành Sư phạm Nghệ An.
2. Nội dung hội thảo
2.1. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong công tác quản lí nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong các trường Tiểu học, THCS tại Nghệ An.
2.2. Trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các nội dung trong hoạt động chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018 trong các trường Tiểu học, THCS tại Nghệ An.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: Dự kiến 15/5/2021
- Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
4. Thành phần tham gia
- Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo;
- Đại diện lãnh đạo UBND Tỉnh Nghệ An; các Sở, Ban, Ngành liên quan; UBND xã Hưng Lộc, Nghi Đức…
- Đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Sở GD&ĐT Nghệ An;
- Đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học và THCS trong và ngoài tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức và toàn thể giảng viên, viên chức đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
5. Tiến độ thực hiện
- Tháng 3/2021: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.
- Tháng 4/2021: Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết.
- Từ 01/5/2019 đến 15/05/2021: Tập hợp và phản biện bài viết, hoàn thành Kỷ yếu.
-  Ngày 15/5/2021: Tổ chức Hội thảo.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Ban tổ chức Hội thảo
- Thành phần:
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An;
+ Lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS THSP Nghệ An
+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố Vinh
+ Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và các Khoa đào tạo trường CĐSP Nghệ An.
- Ban tổ chức chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, cách thức tổ chức Hội thảo; Xây dựng Chương trình Hội thảo; Ban hành các Thông báo về việc tổ chức Hội thảo;  Thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thảo, lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự Hội thảo. Tổ chức Hội thảo và thông báo kết luận Hội thảo.
6.2. Phòng ĐT-NCKH, Trường TH&THCS THSP Nghệ An
- Trực tiếp tham mưu và phối hợp triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban tổ chức Hội thảo.
- Tổ chức phản biện và biên tập các bài viết; biên tập, in ấn Kỷ yếu Hội thảo.
6.3. Các Khoa đào tạo, các Phòng, Ban, Trung tâm trường CĐSP Nghệ An
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức hội thảo;
- Triển khai nội dung, tinh thần hội thảo đến toàn thể đội ngũ giảng viên trường CĐSP Nghệ An; có giải pháp khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học tham gia viết bài, đóng góp nội dung cho Hội thảo.
- Phòng Tổ chức-Hành chính, Quản trị và CTHS-SV, Trung tâm TV-TB phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ Hội thảo theo đề xuất của Ban tổ chức;
- Phòng KH-TC căn cứ kế hoạch đã phê duyệt, căn cứ vào các Quy định hiện hành chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thảo; thực hiện công tác hậu cần cho Hội thảo.
Trên đây là Kế hoạch Hội thảo khoa học, Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An thông báo tới các cá nhân, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên quan, liên hệ Ban tổ chức Hội thảo qua email quanlikhcnspna@gmail.com hoặc điện thoại 0944.627789 (Võ Thanh Hà), 0918.551078 (Phạm Thị Thu Hiền).   
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển