< Trở về giao diện Mobile

Nghệ An: Tôn vinh 12 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ

Hội nghị cộng tác viên KH&CN là hoạt động thường niên được Sở KH&CN tổ chức nhằm tri ân những cộng tác viên có đóng góp cho truyền thông KH&CN thời gian qua, cũng như thảo luận những giải pháp, phương hướng góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các kênh truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về KH&CN.

Khoa xã hội tổ chức Hội thảo cấp khoa về " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học"

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 khoa Xã hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học". Tham dự Hội thảo có Th.s Trần Anh Tư - UVBTV, phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, các tác giả có bài viết in trong Kỷ yếu Hội thảo và toàn thể giảng viên khoa Xã hội.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển