< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 2 về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 23

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học & công nghệ năm 2019-2020 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học & công nghệ, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc tiếp tục nhận bài viết cho Thông báo khoa học số 23 với nội dung cụ thể sau:

Thông báo về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 23

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2019-2020 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học công nghệ. Phòng Đào tạo – NCKH, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc tiếp tục nhận bài thông báo khoa học số 23 với nội dung cụ thể sau: 1. Thời gian phát hành Dự kiến phát hành tháng 04/2020 2. Thời gian nhận bài Phòng ĐT-NCKH hiện nay đã nhận được một số bài viết và vẫn tiếp tục nhận bài viết cho đến hết ngày 15/3/2020.

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”do Trường CĐSP Nghệ An và Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp tổ chức đã nhận được sự quan tâm từ hàng chục đơn vị quản lý GĐ&ĐT, cơ sở đào tạo giáo viên, cùng hàng trăm nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đon vị và các nhà khoa học đến nội dung Hội thảo, để tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức trân trọng gửi đến các đơn vị và các nhà khoa học Thông báo số 2 về một số nội dung liên quan đến Hội thảo như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, Sở GD&ĐT Nghệ An và Trường CĐSP Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một số nội dung cụ thể của hội thảo như sau:

Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 -2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), Hiệu trưởng nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 đến các cá nhân và các tổ chức cụ thể như sau:

Thông báo về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 21

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An công bố kết quả nghiên cứu, về các lĩnh vực khoa học công nghệ. Phòng Đào tạo – NCKH, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc tiếp tục nhận bài thông báo khoa học số 21 với nội dung cụ thể sau: 1. Thời gian phát hành Dự kiến phát hành ngày 30/04/2018 2. Thời gian nhận bài Phòng ĐT-NCKH hiện nay đã nhận được một số bài viết và vẫn tiếp tục nhận bài viết cho đến hết ngày 15/4/2018

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển