< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 43 - Từ ngày 27 tháng 06 năm 2022 đến ngày 03 tháng 7 năm 2022 (Có chỉnh sửa)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/06
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; BTV Đảng uỷ; Trưởng các đơn vị
8h15 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
8h30 - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; BCH Đảng bộ; Trưởng các tổ chức; Ttrưởng, phó các đơn vị
8h45 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
9h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BCH Đảng uỷ
9h15 - Phòng họp 1
Họp BTC Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022
Ông Trần Anh Tư
BTV; BGH; Công đoàn; đại diện các phòng: TC-HC; KH-TC
9h30- Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 28/06
Đảng uỷ Nhà trường làm việc với Bộ môn GDTC - QPAN khoa GDTC - NT
Ông Nguyễn Văn Dũng
Phòng TC-HC; Đ/c Nguyễn Văn Thành; Chi uỷ chi bộ khoa GDTC-NT; Trưởng, Phó khoa GDTC-NT; toàn thể viên chức Bộ môn GDTC-QPAN
8h00 - Phòng họp 1
Đại hội Chi bộ Khoa LLCT - TLGD
Bà Lê Thị Phương Dung
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Lâm Huy; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa LLCT - TLGD
8h00 - Phòng họp 409
Đại hội Chi bộ Khoa Trung học cơ sở
Bà Tạ Thị Thanh Hà
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa  Trung học cơ sở
14h00 - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 29/06
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng thi đua khen thưởng theo Quyết định số 160/QĐ-CĐSPNA ngày 13/4/2022
14h30 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 30/06
Lễ Công bố Quyết định Chuẩn y kết quả bầu Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Trần Anh Tư
Đại diện Thành ủy; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi ủy các chi bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức đơn vị
8h30 - Hội trường 1
Họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án trường Mầm non và trường Trung học phổ thông
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 449/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2021
9h30 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 01/07
Dự Hội nghị Báo cáo viên công đoàn quý II/2022
Liên đoàn LĐ
 Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà
7h30 - Liên đoàn LĐ
Tỉnh Nghệ An
Lễ Bế giảng năm học 2021-2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 28/KH-CĐSPNA ngày 14/6/2022
8h00 - Hội trường 1
Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
Ông Trần Anh Tư
Đảng uỷ; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; viên chức các đơn vị: Đào tạo - NCKH, Tiểu học, TT ĐTBDNV & KNM, GDTC - NT, Trường THSP
14h30 - Hội trường 1
Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022
Ông Trần Anh Tư
Đảng uỷ; BGH; Trưởng, phó các tổ chức đơn vị; Toàn thể viên chức Trường
15h00 - Hội trường 1
Thứ  7
Ngày 02/07
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/07
 
 
 
 
Lưu ý:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.