< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 42 - Từ ngày 20 tháng 06 năm 2022 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/06
Duyệt Đại hội Chi bộ Khoa Mầm non
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà;  Chi uỷ Chi bộ  Khoa Mầm non
8h00 - Phòng họp 1
Họp xét thi đua khen thưởng Công đoàn Ông Nguyễn Văn Thành UV BCH Công đoàn Trường 8h00 - Phòng họp 409
Duyệt Đại hội Chi bộ Đào tạo - Thanh tra
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Văn Dũng;  Chi uỷ Chi bộ  Đào tạo - Thanh tra
9h30 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ Khoa LLCT - TLGD
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Lâm Huy;  Chi uỷ Chi bộ  Khoa  LLCT - TLGD
14h00 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ Khoa THCS
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa;  Chi uỷ Chi bộ  Khoa  THCS
15h30 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 21/06
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại Trường THSP - Chuyên đề B9 (TCHĐ trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Thị Kim Chung; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
7hh30 - Phòng D207
(Cả ngày)
Đại hội Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch
Ông Nguyễn Văn Dũng
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa; toàn thể Đảng viên Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch.
8h00 - Phòng họp 409
Đại hội Chi bộ Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hoà
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Lâm Huy; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Tiểu học
14h00 - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 22/06
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại Trường THSP - Chuyên đề A14 (Tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông)
Ông Trần Anh Tư
Bà  Nguyễn Thị Kim Nhung; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
7hh30 - Phòng D207
(Cả ngày)
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
7h30 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; BTV Đảng uỷ; Trưởng các đơn vị
7h45 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
8h15 - Phòng họp 1
Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2022
UBND Tỉnh Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà
8h00 - Nhà khách 
Nghệ An
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; BCH Đảng bộ; Trưởng các tổ chức; trưởng, phó các đơn vị
8h30 - Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng TC-HC
9h00 - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng uỷ
Ông Trần Anh Tư
Uỷ viên BCH Đảng uỷ
9h15 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021-2022
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định số 218/QĐ-CĐSPNA ngày 23/5/2022 của Hiệu trưởng
9h30 - Phòng họp 1
Đại hội Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đảng uỷ; Đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; toàn thể Đảng viên Chi bộ Trường Thực hành Sư phạm
14h00 - Phòng họp 409
Họp  thanh lý tài sản 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định số 289/QĐ-CĐSPNA ngày 14/6/2022 của Hiệu trưởng
16h10 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 23/06
Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn Thị Xuân Đào
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Văn Dũng; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Ngoại ngữ
8h00 - Phòng họp 409
Đại hội Chi bộ Khoa GDTC - NT
Bà Hồ Thị Việt Yến
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Văn Thành; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa GDTC - NT
14h00 - Phòng họp 409
Thứ  6
Ngày 24/06
Đại hội Chi bộ Khoa Mầm Non
Bà Nguyễn Thị Quý Hoa
BTV Đảng uỷ; Đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa  Mầm Non
8h00 - Phòng họp 409
Đại hội Chi bộ TT ĐT - BDNV&KNM
Ông Nguyễn Lâm Huy
BTV Đảng uỷ; Đ/c  Đàm Thị Ngọc Ngà; toàn thể Đảng viên Chi bộ  TT ĐT - BDNV&KNM
14h00 - Phòng họp 409
Tham dự tổng kết Khối thi đua các trường ĐH, CĐ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trường CĐVH Nghệ thuật Nghệ An
Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Văn Dũng; đ/c Nguyễn Văn Thành; đ/c Lê Đình Cường; Đ/c Trần Thương Hiền
15h00 - Trường CĐ VHNT
Thứ  7
Ngày 25/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/06
 
 
 
 
Lưu ý:  Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 
UV BCH Công đoàn Trường
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.