< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 41 - Từ ngày 13 tháng 06 năm 2022 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/06
Hội ý Tuần 41
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm; Hiệu trưởng Trường THSP; BT Đoàn TN
8h00 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ Quản trị - Thư viện
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc; đ/c Nguyễn Văn Dũng
9h30 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 14/06
Thi kết thúc bậc 2 chương trình Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào - Khóa 19 (2021 - 2022)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 24/KH-CĐSPNA ngày 01/6/2022
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại Trường THSP - Chuyên đề BB7 CĐ1 (Hướng dẫn THCT GDPT 2018)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Thị Hoài An; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
7h30 - Phòng D208
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại Trường THSP - Chuyên đề BB8 (Dạy học theo định hướng năng lực học sinh)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Như Ý; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
14h00 - Phòng D208
Thứ 4
Ngày 15/06
Đại hội Chi bộ Quản trị - Thư viên
Ông Nguyễn Văn Thành
Thành uỷ; Đảng uỷ; BGH; Bí thư các Chi bộ; toàn thể Đảng viên Chi bộ Quản trị - Thư viện
8h00 - Phòng họp 409
Duyệt Đại hội Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa; Chi uỷ Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch
15h00 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Lâm Huy; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Tiểu học
16h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 16/06
Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ 6, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm cuối khóa (K41)
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 154/QĐ-CĐSPNA ngayg 07/4/2022
8h00 - Phòng họp 1
Nghiệm thu công trình sân bóng đá cỏ nhân tạo trường CĐSP Nghệ An
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 291/QĐ-CĐSPNA ngayg 14/6/2022
16h00 - Cơ sở 1
Thứ  6
Ngày 17/06
Duyệt Đại hội Chi bộ Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; Chi uỷ Chi bộ Trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ;  Đ/c Nguyễn Văn Dũng; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ngoại ngữ;
9h30 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ TT ĐTBDNV&KNM
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; Đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; Chi uỷ Chi bộ TT ĐTBDNV&KNM
14h00 - Phòng họp 1
Duyệt Đại hội Chi bộ GDTC - NT
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng uỷ; Đ/c Nguyễn Văn Thành; Chi uỷ Chi bộ GDTC - NT
15h30 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 18/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/06
 
 
 
 
Lưu ý: - Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
             - Các lớp Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GV Mầm non, Tiểu học và THCS;  lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổng phụ trách Đội học cả ngày từ 13 đến 16/6/2022.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.