< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 37 - Từ ngày 16 tháng 05 năm 2022 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
 Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/05
Hội ý Tuần 37
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm; HT trường THSP
8h00 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBTV Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Họp Ban xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, Quy chế văn thư lưu trữ
Bà Lê Thị Thanh Hoa
Theo Quyết định số 190/QĐ-CĐSPNA ngày 09/5/2022
14h30 - Phòng họp 409
Họp BCH Công đoàn Trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn Trường
15h00 - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 17/05
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại trường THSP - Chuyên đề BB5 (Quản lý hành vi của học sinh)
Ông Trần Anh Tư
Bà Nguyễn Thị Kim Chung; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
7h00 - Phòng D208
(Cả ngày)
Thứ 4
Ngày 18/05
Bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia giảng dạy tại trường THSP - Chuyên đề A11 (Một số kỹ thuật dạy học tích cực)
Ông Trần Anh Tư
Bà Trần Thị Cẩm Thơ; GV tham gia tập huấn (theo danh sách)
7h00 - Phòng D207
(Cả ngày)
Duyệt hồ sơ Đại hội Đoàn trường, Khoá XVII, Nhiệm kỳ 2022 - 2024
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Đảng uỷ; BGH; Ban Thường vụ Đoàn trường
14h00 - Phòng họp 1
Dự Hội thảo: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xu thế chuyển đổi số”
Sở Khoa học và
Công nghệ
Đồng chí Hoàng Đình Hải
14h00 - Khách sạn
Giao Tế  - TP Vinh
Dự Hội nghị Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Tỉnh Nghệ An mở rộng cuối nhiệm kỳ 2014 - 2022
Hội Hữu nghị
Việt Nam - Lào
Đồng chí Trần Anh Tư
15h30 - Bộ chỉ huy
BĐBP Tỉnh Nghệ An
Thứ 5
Ngày 19/05
Đoàn Công tác của Bộ GD & ĐT làm việc với Nhà trường
Đoàn Công tác
Bộ GD&ĐT
Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT; BGH; Đại diện các phòng: TC - HC, KH - TC, ĐT - NCKH; TT - ĐBCLGD; Công Đoàn trường; Trưởng các khoa: MN, THCS, NN, TH
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 20/05
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022
Thành uỷ Vinh
UBKT Đảng uỷ Trường
14h00 - TT Chính trị
TP Vinh
Thứ  7
Ngày 21/05
Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDPT 2018”
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 18/KH-CĐSPNA ngày 13/5/2022
Từ 7h30 - Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 22/05
 
 
 
 
 
Lưu ý: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.