< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 19 - Từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến ngày 16 tháng 01 năm 2022

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 10/01
Họp Ban thường vụ công đoàn trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBTV Công đoàn trường
14h00 - VP Công đoàn
Thứ 3
Ngày 11/01
Hội nghị BCH Đảng bộ thực hiện quy trình bổ sung Bí thư Đảng ủy (Bước 1)
Ông Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ
9h00 - Phòng họp 409
Hội nghị Tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ sung Bí thư Đảng ủy (Bước 2)
Ông  Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng các đơn vị; Bí thư các Chi bộ trực thuộc; Trưởng các tổ chức, đoàn thể.
9h30 - Phòng họp 409
Hội nghị BCH Đảng bộ thực hiện quy trình bổ sung Bí thư Đảng ủy  (Bước 3)
Ông  Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ
10h00 - Phòng họp 409
Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ sung Bí thư Đảng  ủy (Bước 4)
Ông  Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ; BGH;   Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc;  Trưởng, Phó đơn vị;  Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể.
10h30 - Phòng họp 409
Hội nghị BCH Đảng bộ thực hiện quy trình bổ sung Bí thư Đảng ủy  (Bước 5)
Ông  Nguyễn Văn Dũng
Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ
11h00 - Phòng họp 409
Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nội vụ
Sở Nội vụ
Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC - HC
14h00 - Tòa nhà Viettel
Nghệ An - Đại lộ Lênin
      Thành phố Vinh
Họp Ban chấp hành công đoàn trường mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
UVBCH Công đoàn trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn bộ phận
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 12/01
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 13/01
Họp Ban chỉ đạo Tổ xây dựng đề án thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 587/QĐ-CĐSPNA ngày 20/12/2021
14h30 -  Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 14/01
Ngày hội trải nghiệm Đón Tết Nhâm Dần - Gieo mầm hạnh phúc
Ông Trần Hải Hưng
CBGV; học sinh khối 6 Trường THSP. Kính mời phụ huynh và đại biểu quan tâm tham dự.
7h30 - Tầng 1 Nhà G
(Nhà thư viện cũ)
Họp Hội đồng Trường THSP
Ông Trần Hải Hưng
Thành viên Hội đồng Trường THSP theo Quyết định số 618/QĐ-CĐSPNA ngày 28/12/2021
15h00 - Phòng họp G302
(Nhà thư viện cũ)
Thứ  7
Ngày 15/01
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 16/01 
 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
         - Tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 cho các khóa 41, 42, 43./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.