< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 12 - Từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/11
Đoàn Thanh tra Tỉnh thanh tra định kỳ công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại Trường CĐSP Nghệ An
Thanh tra Tỉnh
Đoàn Thanh tra Tỉnh theo Quyết định số 388/QĐ-TTR ngày 10/11/2021
Cả ngày - Phòng họp 1
Thứ 3
Ngày 23/11
Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên các khoá K41, K42
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020
8h00 - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 24/11
Rà soát hồ sơ chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các đơn vị: ĐT - NCKH, TT ĐT - BDNV&KNM, KH - TC; Trưởng, Phó phòng TC - HC 
9h00 - Phòng 409
Họp Hội đồng, các Nhóm công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo CĐMN
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 37/QĐ-CĐSPNA ngày 26/1/2021
14h00 - Phòng họp 409
Thứ 5
Ngày 25/11
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP
Bộ GD&ĐT
BGH; Phòng TT - ĐBCLGD
7h30 - Trực tuyến tại
Phòng họp 1
Kiểm tra công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT
Cục Quản lý chất lượng
Bộ GD&ĐT
BGH; Trưởng phòng: TC-HC, ĐT-NCKH, TTra, QT-CTHSSV, KH-TC, GĐ Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Trưởng khoa Mầm non. 
8h00 - Phòng họp 409
Nghiệm thu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy học tại Trường THSP
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 506/QĐ-CĐSPNA ngày 12/11/2021
15h00 - Phòng họp 409
Thứ  6
Ngày 26/11
Hội ý Tuần 12
Ông Trần Anh Tư
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN
8h00 - Phòng họp 409
Họp Tổ công tác đánh giá chất lượng giáo dục giữa nhiệm kỳ (Tổ 1)
Ông Nguyễn Văn Dũng
Tổ 1 - Theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSPNA ngày 28/10/2021
14h00 - Phòng họp 409
Họp Tổ công tác đánh giá chất lượng giáo dục giữa nhiệm kỳ (Tổ 5)
Ông Chu Tuấn Anh
Tổ 5 - Theo Quyết định số 495/QĐ-CĐSPNA ngày 28/10/2021
15h00 - Phòng 201
Thứ  7
Ngày 27/11
Tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ 2 (K42)
Ông Trần Anh Tư
Theo thông báo số 174/TB-CĐSPNA ngày 22/11/2021
7h30 - Trực tuyến
Chủ nhật
Ngày 28/11 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
        - Tiếp tục dạy học trực tuyến;
       - Đoàn Thanh tra Tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra định kỳ công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại Trường CĐSP Nghệ An (cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6).
        - CB, VC xem danh sách nâng lương tại Website Trường.

      
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.