< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An, Thành ủy Vinh ủy, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An khóa XIII quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV. nhiệm kỳ 2012 - 2025.
1. Thành phần tham dự
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XIII.
- Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
2. Nội dung Đại hội
- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thảo luận, thông qua tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khoá XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Thời gian Đại hội
01 ngày (từ chiều ngày 20/5/202020 đến hết sáng ngày 21/5/2020).
- Phiên thứ nhất: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.
- Phiên thứ hai: bắt đầu từ 07giờ 00 phút ngày 21/5/2020.
4. Địa điểm Đại hội
Hội trường cơ sở I, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
5. Một số vấn đề cần lưu ý đối với đại biểu và các đoàn đại biểu
- Các đảng viên là giảng viên có giờ dạy chủ động đổi lịch dạy. Giao Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo - NCKH, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm, Phòng Thanh tra -  Đảm bảo chất lượng giáo dục tạo điều kiện để giảng viên hoán đổi lịch giảng dạy. Các đảng viên là sinh viên được nghỉ học có lý do và phải báo cáo cho giảng viên biết.
- Đại biểu dự Đại hội mặc trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh: nam mặc áo sơ mi trắng, thắt ca vát, quần tối màu; nữ mặc áo dài truyền thống.
- Đại biểu Đại hội có huy hiệu đại biểu, cài trên áo phía trái ngực, sử dụng khi ra vào Hội trường trong suốt thời gian Đại hội.
- Đại biểu mang theo thẻ đảng viên, phù hiệu cán bộ, phù hiệu sinh viên và bút, sổ để ghi chép nội dung Đại hội.
- Ban Tổ chức đã bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội trường theo đơn vị, vì vậy các đại biểu cần ngồi đúng chỗ quy định.
- Các đại biểu đi ô tô cần đậu xe đúng vị trí quy định theo hướng dẫn của Tổ Bảo vệ.
        Nhận được Thông tri này, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường yêu cầu Văn phòng Đảng uỷ thông báo cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XII; Bí thư các chi bộ thông báo cho đảng viên của chi bộ mình sắp xếp công việc tham dự Đại hội đầy đủ, đúng thời gian quy định.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển