< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         
 
              Số: 16 /HD-LĐLĐ                                                                     Nghệ An, ngày 28  tháng  4 năm 2020
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”
 
Thực hiện văn bản số 171/HD-TG, ngày 20/3/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" trên mạng xã hội Facebook, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp Công đoàn một số nội dung cuộc thi như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          - Cuộc thi góp phần kịp thời giới thiệu, quảng bá về hoạt động tiêu biểu của công đoàn cơ sở thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang hoạt động thiết thực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn; trong sản xuất, kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
          - Cuộc thi được phát động tại công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế để tổ chức hoặc hướng dẫn công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện. Các tác phẩm tham gia dự thi được chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại Việt Nam hay quốc tế.
          II. NỘI DUNG
1. Tên cuộc thi
Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020, chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở”.
2. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Tháng 4/2020: Phát động cuộc thi đến các cấp công đoàn.
- Tháng 5 - 20/9/2020: Tổ chức cuộc thi tại Công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Từ 1/10 - 30/11/2020: Tổ chức Vòng chung kết cuộc thi (cấp Tổng Liên đoàn), cụ thể:
+ Thời gian gửi tác phẩm về Liên đoàn Lao động tỉnh để lựa chọn tham gia Vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn: Từ ngày 21/9 đến ngày 30/9/2020.
+ Thời hạn tương tác với các tác phẩm dự thi Vòng chung kết trên Fanpage: Đến 0h00 ngày 1/12/2020.
- Lễ tổng kết và trao giải thưởng Vòng chung kết: Dự kiến cuối tháng 12/2020, sẽ có thông báo chính thức.
3.Cơ cấu giải thưởng Vòng chung kết:
Tổng giá trị giải thưởng vòng chung kết là 121.000.000đ trong đó:
- 01 giải Đặc biệt: 25.000.000đ
- 02 giải Nhất, mỗi giải: 15.000.000đ
- 04 giải Nhì, mỗi giải: 7.000.000đ
- 06 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000đ
- 20 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ
4. Hội đồng giám khảo cuộc thi Vòng chung kết
- Giám khảo chuyên môn là các chuyên gia nhiếp ảnh, nhà báo...
- Giám khảo bình chọn: 100 chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An giới thiệu 01 người.
Kết quả của Hội đồng giám khảo là cơ sở để Ban Tổ chức cuộc thi cân nhắc, xem xét và quyết định các giải thưởng.
5.  Cách thức xếp hạng giải thưởng vòng chung kết:
Có 02 hệ thống giải thưởng độc lập là GIẢI TƯƠNG TÁC và GIẢI CHUYÊN MÔN. Các tác phẩm dự thi có tổng điểm từ cao xuống thấp sẽ đạt các giải tương ứng từ Nhất, Nhì, Ba đến Khuyến khích, cho đến khi hết cơ cấu giải thưởng. Đối với Giải Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ có cơ chế tính điểm riêng.
6. Cách thức tính điểm vòng chung kết:
- Cơ chế tính điểm thông qua tương tác trên Fanpage chính thức của cuộc thi (địa chỉhttps://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong):
+ Điểm tối đa là 50 điểm.
+ 01 lần bấm like tác phẩm dự thi trên fanpage tương ứng với 01 phiếu bình chọn; 01 lượt chia sẻ (share) tương ương ứng với 02 phiếu bình chọn; 01 bình luận (comment) tương ứng với 03 phiếu bình chọn.
+ Tác phẩm dự thi có tổng số phiếu bình chọn cao nhất sẽ được quy đổi thành 100 điểm. Các tác phẩm dự thi có tổng số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ được tính quy đổi theo tỷ lệ thành số điểm tương ứng.
Ví dụ: Tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn cao nhất là 1.000 phiếu sẽ được quy đổi thành số điểm tối đa là 50 điểm. Tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn cao thứ 2 là 980 phiếu sẽ được quy đổi thành số điểm tương ứng là: 980 x 50: 1.000 = 49 điểm. Các tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn khác sẽ được tính quy đổi sang số điểm tương tự.
+ Lưu ý: Không được tạo tài khoản Facebook ảo để tương tác. Những tương tác của các tài khoản Facebook có dưới 20 bạn sẽ không được tính.
- Cơ chế tính điểm thông qua Giám khảo bình chọn là cán bộ công đoàn cơ sở:
+ Điểm tối đa là 50 điểm.
+ Điểm của Giám khảo bình chọn sẽ là tổng điểm của các giám khảo chia trung bình cho 100 thành viên.
* Điểm để làm cơ sở xếp hạng giải thưởng của từng tác phẩm dự thi là tổng số điểm từ 02 cơ chế tính điểm trên đây.
- Cơ chế tính điểm thông qua Giám khảo chuyên môn là:
+ Điểm tối đa là 100 điểm.
+ Giám khảo chuyên môn sẽ dựa trên chủ đề và chất lượng của các tác phẩm dự thi để chấm giải.
+ Điểm của Giám khảo chuyên môn sẽ là tổng điểm của các giám khảo chia cho số thành viên trong Ban.
7. Cách thức tham gia dự thi
Mỗi cấp tổ chức và người tham dự Cuộc thi thực hiện gửi và nhận tác phẩm theo cách thức cụ thể như sau:
7. 1. Đối với các cấp công đoàn tổ chức cuộc thi:
a) Cá nhân tham gia dự thi:
 Người dự thi công tác tại cơ sở gửi tác phẩm dự thi và thông tin cá nhân của mình về địa chỉ email mà Ban Tổ chức cuộc thi đó đã công bố, cụ thể:
+ Thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND (hoặc căn cước công dân hoặc số thẻ đoàn viên), đơn vị công tác.
+ Thông tin tác phẩm dự thi: Tên tác phẩm dự thi, miêu tả tác phẩm dự thi (ảnh chụp ở đâu, đang làm gì?, nhân vật trong ảnh là ai,...). Bài viết ngắn từ 200-400 chữ về nét đẹp tác phẩm.
b)Các cấp công đoàn:
- Bước 1: Ban Tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi theo email do Ban Tổ chức tạo lập và gửi thư xác nhận cho người tham gia.
Gợi ý nội dung email: Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020, chủ đềNét đẹp công đoàn cơ sở xác nhận đã nhận được tác phẩm dự thi của bạn. Chúng tôi sẽ đăng tải sản phẩm dự thi của bạn lên trang fanpage chính thức của Công đoàn cơ sở (Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành)… tại địa chỉ: … Chúng tôi sẽ gửi lại đường link đăng tải tác phẩm của bạn và thời hạn được phép tương tác trong thời gian sớm nhất. Mời bạn chú ý kiểm tra email trong thời gian tới. Xin cảm ơn!
- Bước 2: Trong vòng tối đa 03 ngày kể từ ngày nhận được tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức tiến hành sơ tuyển, lựa chọn các ảnh phù hợp chủ đề cuộc thi và đạt chất lượng để đăng tải trên fanpage chính thức của đơn vị tổ chức cuộc thi; đồng thời gửi email thông báo đường link đăng tải tác phẩm và thời hạn được phép tương tác cho tác giả.
Gợi ý nội dung email: Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020, chủ đềNét đẹp công đoàn cơ sở xin chúc mừng bạn đã có tác phẩm dự thi vượt qua vòng sơ loại. Tác phẩm của bạn đã được đăng tải trên fanpage chính thức của Công đoàn cơ sở (Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành)… tại địa chỉ.... Bạn hãy chia sẻ tác phẩm của mình để thu hút tương tác (like, share, comment). Số lượng tương tác sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để tính điểm, xếp loại giải thưởng. Thời hạn tương tác từ khi tác phẩm được đăng tải đến hết ngày ….. Chúc bạn may mắn!
- Kết thúc vòng thi, đơn vị tổ chức cuộc thi tổ chức trao thưởng cho tác phẩm đạt giải.Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lựa chọn 05 tác phẩm xuất sắc nhất của cấp mình cùng bản đăng ký gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh theo địa chỉ email Tuyengiaoldldna@gmail.com
Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia dự thi Vòng chung kết (cấp Tổng Liên đoàn).
Bản đăng ký của các đơn vị phải có đầy đủ các thông tin sau:
+ Tên đơn vị đăng ký (VD: Liên đoàn Lao động huyện A)
+ Số lượng tác phẩm gửi dự thi (có thể gửi tối đa tác phẩm theo quy định hoặc ít hơn)
+ Thông tin về từng tác phẩm dự thi: Tên tác phẩm, họ và tên tác giả, ngày, tháng năm sinh, đơn vị công tác, số CMTND (hoặc số thẻ đoàn viên công đoàn), số điện thoại, địa chỉ Facebook, chú thích về tác phẩm.
7.2. Đối với các cấp công đoàn không tổ chức cuộc thi:
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở; cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác tại các địa phương, ngành, cơ sở không tổ chức cuộc thicó thể trực tiếp gửi đăng ký tham gia dự thi vòng loại theo đường link http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-facebook, như sau:
- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở được gửi tối đa 05 tác phẩm ảnh đơn. 
- Đối với cá nhân được gửi tối đa 03 tác phẩm ảnh đơn. 
- Bản đăng ký phải có đầy đủ thông tin theo link đăng ký.
- Thời gian tiếp nhận các tác phẩm từ Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở; cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đang công tác tại các ngành, địa phương không tổ chức cuộc thi bắt đầu từ 01/6/2020 đến hết 31/8/2020.
Thể lệ và cách thức tham gia dự thi vòng loại cập nhật tại Fanpage https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong/; website: https://cuocsongantoan.vn/ 
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai đến công đoàn cơ sở. Theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả triển khai thực hiện.
- Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu cho Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất từ Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành gửi dự thi vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc
- Tổ chức, hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai cuộc thi.
- Chọn 05 tác phẩm xuất sắc nhất từ các công đoàn cơ sở trực thuộc gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh để Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn tham gia Vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn.
3. Báo Lao động Nghệ An: Tuyên truyền các nội dung về cuộc thi.
Trên đây là một số nội dung tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” năm 2020 trên mạng xã hội Facebook. Đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ Hướng dẫn này để thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Tuyên giáo-Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh (Đồng chí Phạm Thanh Tùng, số điện thoại 0912917018).
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH   
- Tổng Liên đoàn (b/cáo);
- Ban TG TU (b/cáo);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Ch/đạo);                                                                                                                                                                                                                                                                                     Đã ký
- LĐLĐ các huyện, thành, thị;
- Các CĐ ngành, CĐCSTT;           (th/hiện)                                                            
- Báo Lao động Nghệ An;
- Trang Facebook LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT- TGNC/LĐLĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Thu Nhi
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển