< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020); 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 7/5/2020)

Nguyên Hướng dẫn số 15 ngày 23/4/2020 của Liên đoàn Lao động Tỉnh.
  (Có file đính kèm)
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển