< Trở về giao diện Mobile

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh- Sạch- Đẹp

Thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ  ngày 3/4/2020 về tổ chức hoạt động Tháng công nhân và kế  hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng  hành động về An toàn, Vệ sinh lao động của Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An;; Kế hoạch số 08/KH- CĐCS ngày 27/4/2020 về việc phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch số 09/KH-CĐCS  ngày 28 tháng 4 năm 2020  về việc tổ chức  Tháng công nhân và Tháng hành động về vệ sinh An toàn, lao động  năm 2020 của  Công đoàn Trường Cao đẳng  Sư phạm Nghệ An,  ngày 05/5/2020, Phát động phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”,  đoàn viên Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức ra quân lao động, vệ sinh, khử khuẩn phòng làm việc, vệ sinh cảnh quan môi trường, khuôn viên xung quanh  nhà Hiệu bộ, Hội trường cơ sở 1và khuôn viên  cơ sở 2, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường chung và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công  tác an toàn, vệ sinh, lao động.
 Một số hình ảnh trong buổi lao động vệ sinh: 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển