< Trở về giao diện Mobile

Khoa Tiểu học

1. Chức năng, nhiệm vụ     

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học. Giảng dạy các môn Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
2. Cơ cấu, tổ chức:
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Toán.
+ Bộ môn Ngữ văn.
+ Bộ môn Tổng hợp và nghiệp vụ sư phạm.
  Danh sách CBGV khoa  Tiểu học
 
TT
Họ và tên
Sinh ngày
Trình độ
Chức vụ
Mã ngạch
1
Phạm Đình Hòa
18/08/1967
Thạc sĩ
Trưởng khoa
V.07.01.03
2
Nguyễn Thị Hoài An
19/08/1967
Thạc sĩ
Phó Trưởng khoa
V.07.01.02
3
Lê Thị Chiên
09/04/1987
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
4
Nguyễn Thị Hoài Dung
10/12/1977
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
5
Đậu Thị Thu Hiền
06/06/1983
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
6
Phạm Thị Thanh Huệ
02/10/1979
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
7
Phạm Thị Thu Hương
25/07/1985
Đại học
 
V.07.01.03
8
Nguyễn Thị Nga
11/06/1978
Thạc sĩ
 
V.07.01.03
9
Nguyễn Thị Kim Nhung
19/05/1967
Đại học
 
A1-01003
10
Nguyễn Thị Hoài Quyên
24/02/1977
Thạc sĩ
Trưởng BM
V.07.01.03
11
Nguyễn Như Ý
01/11/1975
Thạc sĩ
 
V.07.01.02

Danh sách này gồm: 11 người./.
        
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển