< Trở về giao diện Mobile

Ban Quản lý Ký túc xá

                                                   
BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

 

1. Chức năng
 
Ban Quản lý ký túc xá là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức các hoạt động nội trú của học sinh sinh viên tại ký túc xá của 2 cơ sở theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
2. Nhiệm vụ
2.1 Quản lý an ninh trật tự, an toàn trong ký túc xá
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong ký túc xá. Bao gồm phòng và chống trộm cắp, cướp giật, quấy rối an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật nhà nước và quy chế nhà trường.
- Đôn đốc, kiểm tra học sinh sinh viên thực hiện Nội quy sinh hoạt nội trú của trường. Kiểm tra, kiểm soát và phát hiện kịp thời những diễn biến về tư tưởng của học sinh sinh viên trong ký túc xá, đặc biệt chú trọng những diễn biến liên quan đến an ninh chính trị.
- Phối hợp với Công ty bảo vệ của trường và các cơ quan chức năng liên quan để ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và quy chế trong ký túc xá (những việc không thuộc thẩm quyền phải báo cáo Hiệu trưởng). Quản lý người ngoài trường ra vào làm việc, giao dịch tại ký túc xá.
- Phân công cán bộ trực trong ký túc xá 24/24h trong ngày.
 
2.2 Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng cơ sở vật chất
- Chịu trách nhiệm quản lý khai thác sử dụng nhà, đất và các tài sản khác do nhà trường trang bị cho ký túc xá.
- Chịu trách nhiệm tổ chức để đảm bảo điều kiện điện, nước, nơi ăn, nơi khám chữa bệnh, nơi vui chơi giải trí cho học sinh sinh viên trong ký túc xá.
- Đôn đốc và phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thu phí nội trú theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
2.3 Công tác thông tin giáo dục
 Tổ chức các hoạt động truyên truyền, sinh hoạt tập thể, hội họp để phổ biến giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chế độ chính sách liên quan đến học sinh sinh viên, qua đó góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống sư phạm cho học sinh sinh viên nhà trường.
 
2.4 Công tác quản lý học sinh sinh viên nội trú
Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các sinh hoạt của học sinh sinh viên trong kí túc xá theo quy chế nhà trường. Tổ chức các hoạt động cụ thể:
- Xét chọn và bố trí chỗ ở cho học sinh sinh viên các khoá vào đầu năm học.
- Quản lý hồ sơ và làm thẻ nội trú cho học sinh sinh viên nội trú.
- Tổ chức các hoạt động để thu hút học sinh sinh viên vào nội trú tại ký túc xá.
- Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên và các tổ chức liên quan để quản lý học sinh sinh viên ngoại trú theo quy định hiện hành.
 
2.5 Tổ chức các hoạt động dịch vụ
- Ban quản lý ký túc xá được tổ chức các hoạt động dịch vụ trong ký túc xá.  
- Hoạt động dịch vụ trong ký túc xá phải đảm bảo phương châm tự thu tự chi, trên nguyên tắc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh sinh viên trong ký túc xá là chính, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế do nhà nước quy định.
- Các hoạt động dịch vụ được tổ chức trong ký túc xá gồm: dịch vụ bán sim thẻ điện thoại, dịch vụ bán hàng tạp hoá, đồ lưu niệm, bán sách báo, dịch vụ photo coppy, dịch vụ bán nước sôi, dịch vụ bán đồ ăn nhẹ và giải khát nhẹ.
- Cấm tổ chức các dịch vụ mà nhà nước không cho phép, các dịch vụ bán rượu bia và các dịch vụ có yếu tố gây mất an ninh trật tự và an toàn trong ký túc xá.
 
2.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng
 
3. Cơ cấu, tổ chức
Gồm 01 rưởng ban và các viên chức.
 

 Danh sách CBVC Ban Quản lý Ký túc xá Học sinh Sinh viên:

 

               

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Mã ngạch
1 Đậu Anh Tuấn 02/01/1981 Thạc sĩ Trưởng ban
V.07.01.03
2 Lê Văn Lưu 16/06/1985 Đại học Chủ tịch HSV V.07.01.03
3 Nguyễn Văn Hải 06/07/1981 Trung cấp  
13096
4 Nguyễn Thị Thanh Loan 09/03/1983 Thạc sĩ  
01003
5 Lê Thị Thu Thủy 29/04/1982 Đại học  
01003
6 Trần Khánh Vân 21/12/1983 Thạc sỹ   01003
Danh sách này gồm: 05 người
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển